Wskazówki z zakresu techniki pracy umysłowej dotyczące pisania wypracowań. 1. Przeczytaj uważnie temat (jeśli trzeba nawet kilka razy) zwracając uwagę, co jest w nim istotne, jak należy go rozumieć i w jakiej formie przedstawić (jeśli w temacie nie określono już formy). 2. Jeśli nie rozumiesz tematu (wydaję Ci się niejasny), poproś nauczyciela o dodatkowe wyjaśnienia. 3. Pamiętaj, że czasem na jedno pytanie zawarte w temacie wypracowania mogą być różne odpowiedzi. Ważne jest, by swoją odpowiedź umieć uzasadnić. 4. Staraj się rozłożyć pisanie wypracowania chociaż na dwa etapy (chodzi o dni, w ostateczności o godziny pisania). 5. Najpierw zastanów się, co chciałbyś /-abyś/ napisać i zanotuj swe 'luźne' myśli i rożne uwagi w brudnopisie. Przygotuj ewentualne materiały, cytaty i słowniki. 6. Wróć do tego, co napisałeś /-aś/ na drugi dzień (lub po kilku godzinach tego samego dnia), starając się wszystko uporządkować według sporządzonego planu. 7. By praca nie była chaotyczna, niech Twój plan wyznacza kolejność omawiania najważniejszych spraw. 8. Posługując się planem, napisz pracę na brudno 'przywołując' często temat w trakcie pisania. 9. Czytaj głośno to co napisałeś /-aś/, starając się poprawić wszelkie dostrzeżone błędy. 10. jeśli to możliwe, przeczytaj pracę komuś z dorosłych i przemyśl ewentualne uwagi. 11.Przepisz pracę na czysto, pamiętając o jej szacie graficznej, w tym o akapitach zaznaczając każda nową myśl, każdy punkt planu. Nie poprawiaj tekstu wypracowania bezpośrednio po napisaniu. Zrób to na drugi dzień, w ostateczności po kilku godzinach. Uwagi dotyczące dla każdego Autora wypracowań. -Redagowanie wypracowania to pewien rodzaj pracy twórczej. Miej ambicję, by Twoje wypracowania, zachowując kryterium poprawności, były oryginalne. -Każde wypracowanie traktuj jako możliwość wypowiedzenia się na określony temat w sposób niepowtarzalny, właściwy tylko Tobie, oddający Twój sposób patrzenia na otaczający nas świat i związane z nim problemy. -Redagując jakakolwiek formę wypracowania, staraj się mieć na uwadze, że przekazujesz informacje na temat spostrzeżeń, wydarzeń, doznań i przeżyć, ocen i racji. -Postaraj się tymi informacjami zainteresować odbiorcę i przekonać go do nich. -Wykaż swój szacunek do odbiorcy Twego wypracowania i dla języka ojczystego (staraj się wyrażać w...