Powieść Elizy Orzeszkowej pt."Nad Niemnem" to historia miłości ludzi pochodzących z różnych klas społecznych. Powieść wiąże się z motywem pochowanych powstańców, którzy walczyli o suwerenność narodu. Mogiła Jana i Cecylii znajduje się głęboko w lesie, pokryta porastającymi trawami i krzewami. Grób znajdował się na końcu alei, można było tam ujrzeć porastające zboże, rozłożyste grusze i sosny. Położenie to było odzwierciedleniem życia tych dwojga ludzi, gdyż byli oni bardzo związani z przyrodą. Grób Jana i Cecylii był bardzo zadbany i pamiętano o nim. Był on bardzo ważny dla rodziny Bohatyrowiczów, ponieważ był dowodem dalekiej przeszłości rodu i poświęcenia przodków dla pracy. Jan i Cecylia pochodzili z różnych klas społecznych, nie mogli być razem w swoim środowisku. Wyruszyli w poszukiwaniu miejsca, by przeżyć swoje życie w szczęściu i spełnieniu. Zajmowali się rolnictwem. Praca dawała im radość. Bohatyrowicze kontynuują tę tradycję poprzez czerpanie przyjemności z pracy. Mogiła powstańcza to miejsce pochówku 40 powstańców styczniowych, którzy walczyli o wolność dla ojczyzny. To miejsce ostatniej bitwy, gdzie walczyli w wspólnej sprawie ludzie z różnych warstw społecznych, także z rodu Bohatyrowiczów i Korczyńskich. Mogiła powstańcza to symbol walki o dobro ojczyzny, o wolność. Jeżeli Polska była zagrożona i...