Geneza Pierwsze struktury resortu powstaja już podczas I wojny światowej jako Departament Spraw Wewnętrznych. Z dniem 3.01.1918, dekretem Rady Regencyjnej o organizacji władz naczelnych w Królestwie Polskim powstaje Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i inne ministerstwa. Początkowo ministerstwo posiada 3 sekcje : Administracyjna, Samorządowa, Ogólna. Rola w Państwie Od chwili powstania w 1918 roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych staje się udzędem administracji rządowej. MSW było jednym z najważniejszych ministerstw na co wskazuje fakt iż wydatki MSW zawsze oscylowały w okolicach 10% budżetu państwa, a sam minister często obejmował nieformalnie obowiązki premiera w czasie jego nieobecności i kierowal gabinetem. Działalność MSW Działalność MSW II Rp była bardzo szeroka i obejmowała wiele dziedzin życia państwowego. Głowne kierunki działalności MSW to : Ogólny zarząd kraju, utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, nadzór nad samorządem terytorialnym oraz statystyka administracyjna. Podczas calej swojej działalności do roku 1939 MSW było odpowiedzialne za : zarząd krajowy i samorząd lokalny, policje, slużbę zdrowia, budownictwo i odbudowa kraju, transport wodny, drogi lądowe i środki komunikacji, statystyke, ubezpieczenia państwowe, nadzór nad prasą. Restrukturyzacje i reorganizacje MSW W ciągu calego 20 lecia międzywojennego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ulegało wielokrotnym przeobrażeniom i reorganizacjom, podsumowując było ich ponad 30. Dynamika tych zmian była związana szczególnie ze zmieniająca się szybko sytuacja w państwie przez co ministerstwa reagowały doraźnie na zaistniale sytuacje. Najważniejsze statuty MSW( opis w prezentacji) 13.01.1921 3.03.1924 1.07.1926 Organy podporządkowane MSW GUS- zajmuje się zbieraniem i udostepnianiem informacji statystycznych dotyczących życia publicznego i niektórych elementów zycia prywatnego Policja Państwowa – słuzba utworzona z wielu policyjnych slużb funkcjonujacych na terenie IIRp Slużby czesciowo podporządkowane MSW Korpus Ochrony Pogranicza – Sluzba powstała na rozkaz ministra spraw wojskowych, jej zadanie ograniczało się do ochrony granicy...