W utworze "Ballada z tamtej strony" Józef Czechowicz pokazuje swoje podejście do śmierci. Autor ukazuje ją jako okno, za którym znajduje się miejsce do którego trafi oraz zza którego nawiedzają go wizje senne jego końca, a tajemnicze głosy uświadamiają o kruchości życia ludzkiego.

Świat po tamtej stronie jest mroczny, ciągle panuje noc. Za "cichą rzeką" rośnie las, po którym snują się mgły.

Poeta zwraca także uwagę na przedmioty leżące na stole pod oknem. Oznaczają one dobra materialne, które odwracają człowieka od faktu, że życie jest krótkim snem.