Utwór "Nie-Boska komedia" Zygmunta Krasińskiego jest nawiązaniem do utworu "Boska komedia" Dantego, który ukazuje boski porządek świata. W "Nie-Boskiej komedii" została opisana destrukcja owego porządku. Dramat można podzielić na dwie części. Pierwsza część dotyczy dramatu poety i rodziny, zaś drugim tematem utworu jest rewolucja społeczna. "Nie-Boska komedia" to dramat filozoficzny, w którym Z.Krasiński zawarł swoje rozważania na temat sensu dziejów i przyszłości ludzkości. W załączonym fragmencie odbywa się rozmowa pomiędzy przywódcą obozu rewolucjonistów - Pankracym, a jego sługą - Leonardem. Cel rewolucjonistów został osiągnięty, pokonali arystokratów. Pankracy to człowiek nieprzeciętny. Odczuwa wyższość nad ludnością, którą dowodzi, gardzi nimi. Leonard martwi się o swojego przywódcę. Zauważa jego zmęczenie, lecz Pankracy nie potrafi odpocząć po zwycięstwie, gdyż ma idealistyczną wizję nowego porządku. Ma plany ulepszenia świata i chce odkupić wyrządzone zło. Pankracy ma świadomość wyrządzonego zła. Wie,że jego działania to nie-boskie dzieło. Wyczuwa obecność osoby trzeciej i dostrzega na niebie znak. On jeden to widzi, Leonard niczego nie zauważa. Przywódca rewolucjonistów wspomina o plotkach krążących pomiędzy jego poddanymi o zapowiedzi nadejścia Chrystusa. To co zobaczył wzbudziło w nim przerażenie. Na niebie ujrzał Chrystusa Mściciela na krzyżu stojącego nad przepaściami. Wizja oślepia Pankracego, jego sługa zakrywa mu oczy, lecz to nie pomaga. Pankracy umiera w objęciach Leonarda wypowiadając słowa "Galilaee, vicisti!". Słowa te oznaczają "Galilejczyku zwyciężyłeś!". Z analizy wynika,że końcowa scena "Nie-Boskiej komedii" jest konkluzją dyskusji toczonej w całym dramacie. Głównym bohaterem jest Hrabia Henryk. Jest arystokratą i poetą romantycznym, żyje fikcją poetycką, jest wyobcowany, pragnie sławy. Po swojej wewnętrznej przemianie Hrabia dowodzi obozem arystokratów. Potępia arystokratów za prześladowanie poddanych, brak patriotyzmu, pychę i prywatę. Mimo to staje na czele obozu, aby walczyć w obronie wartości wypracowanych i chronionych przez arystokrację, czyli: katolicka wiara i zasady życia polityczno-społecznego. Walczy do...