UMOWA SPRZEDAŻY SAMOCHODU Zawarta w dniu .................................................. w ............................................................... pomiędzy: Sprzedającym (imię i nazwisko):....................................................................................................................... PESEL: ...........................................................NIP: ......................................................................................... Adres: ............................................................................................................................................................... Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ................................................................................................................. wydany przez .................................................................................................................................................... a Kupującym (imię i nazwisko):.............................................................................................................................. PESEL: ...........................................................NIP: ........................................................................................... Adres: ................................................................................................................................................................ Rodzaj i nr dokumentu tożsamości: ................................................................................................................... wydany przez ..................................................................................................................................................... §1 Przedmiotem umowy jest sprzedaż pojazdu: marka/model .............................................................................. rok produkcji ................................................. nr silnika ............................................................................................................................................................ nr VIN (nadwozia) .............................................................................................................................................. nr rejestracyjny ................................................................ przebieg …......................................................... km. §2 Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem...