Spis treści: Wstęp ..…………………………………………………………………………. 2 Turystyka w Polsce ……………………………………………….………..…. 3 Walory turystyczne Polski …………………………………….……………... 6 Negatywny wpływ turystyki …….………………………….……………….. 9 Pozytywny wpływ turystyki …….………………………………………….. 10 Bibliografia ……………………….…………………………………………. 11 Wstęp: Polska państwo położone w Europie Środkowej na Morzem Bałtyckim, będące członkiem Unii oraz NATO . Graniczy z Niemcami, Czechami, Słowacją, Ukrainą, Białorusią, Litwą i Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). Liczba ludności w Polsce wynosi 38 200 037 (2010 r.), jej całkowita powierzchnia wynosi 312 685 km². Stolicą Polski jest Warszawa. W latach 1950 – 1975 Polska była podzielona na 17 województw, od 1975 do 1998 na 49 województw, a obecnie od 1 stycznia 1999 roku obowiązuje trzystopniowy podział administracyjny kraju na województwa, powiaty i gminy i jest 16 województw. Środowisko turystyczne jest źródłem różnych dóbr materialnych, powstałych w wyniku pracy produkcyjnej człowieka z przekształconych tworów przyrody. Oprócz tego, dzięki temu, że potrafimy dostrzec jej piękno jest dla nas źródłem przeżyć duchowych i intelektualnych. Bezpośrednio łączy się z ruchem turystycznym. Uprawiając turystykę, korzystając z dóbr przyrody (rzeki, jeziora, morza, pola, lasy, góry), które decydują o atrakcyjności podróży odnajdujemy w środowisku przyrodniczym różnorodne korzyści, wartości potrzebne w życiu. Kontakt z przyrodą jest także sposobem na zagospodarowanie wolnego czasu. Uczestnictwo w turystyce ma przypomnieć o tym, że należy dbać o środowisko przyrodnicze i je chronić. Turystyka w Polsce: Już od początku istnienia państwa polskiego były notowane sporadyczne podróże zagraniczne jego mieszkańców; były to głównie wędrówki o charakterze religijnym, dyplomatycznym lub handlowym. Rozwój turystyki związany jest z rozwojem cywilizacyjnym, zamożnością społeczeństwa i ilością wolnego czasu. We współczesnym świecie turystyka jest bardzo szybko rozwijającą się dziedziną życia, czynnikiem rozwoju kultury, wzajemnego poznania i działalności gospodarczej. Turystyka jest bardzo ważnym źródłem dochodów ludności wielu krajów i regionów o szczególnych walorach turystycznych. Rozmieszczenie obiektów turystycznych i wczasowo-wypoczynkowych w Polsce jest bardzo nierównomierne. Ma na to wpływ rzeźba terenu, klimat, bogactwo wód, szata roślinna. O atrakcyjności decyduje też: komunikacja, baza noclegowa, gastronomiczna, urządzenia sportowo-rekreacyjne, placówki handlowe i kulturalno – rozrywkowe. Najbardziej atrakcyjne są regiony górskie, nadmorskie, pojezierza. Wybrzeże Morza...