Pan Tadeusz to utwór Adama Mickiewicza, powstał on w latach 1832-1834 w Paryżu. Powodem powstania "Pana Tadeusza" była tesknota za ojczyzna oraz klęska poniesiona w powstaniu listopadowym . Utwor mial byc wiec terapia na zbolale serca polakow a takze przyblizac emigrantom "kraj lat dziecinnych".

W dołączonym do tematu fragmencie ukazana została scena rozgrywajaca sie w karczmie u Jankiela. Jest to spotkanie księdza Robaka oraz polskiej szlachty. Ksiądza Robaka poznajemy na początku utworu jako Jacka Soplice,modzieńca i awanturnika ,który zabił Stolnika- ojca swej ukochanej, Ewy. Po tym wydarzeniu Soplica został okrzyknięty zdrajcą oraz mordercą. Bohater opuścił rodzinne strony, jednocześnie dokonała się w nim przemiana, Jacek zrozumiał swoje błedy i postanowił je odkupić. Przyjął on strój bernardyna i pod przydomkiem księdza Robaka rozpoczą walkę u boku Napoleona, walkę o wolność ojczyzny.

Scena w karczmie u Jankiela to próba nawołania przez księdza Robaka okolicznej szlachty, ktora jest bohaterem zbiorowym, do powstania przeciwko Rosjanom.Powstanie to miało na celu pomoc Napoleonowi była to rowniez szansa na odzykanie niepodlegosci. Robakowi cięzko skupić na sobie uwagę szlachty dlatego też czestuje mężczyzn tabaką zdobywając chwilową ciszę i szacunek. Ksiądz Robak zachwala swą tabakę z wizerunkiem Napoleona,opowiada towarzyszom,że pochodzi ona z Jasnaj Góry "Co tabaki się tyczy ,hem... Pochodzi ona z Jasnej Góry; księża paulinowie Tabakę taką robią w mieście Cząstochowie" Szlachta zazuca wtedy bernardynowi,że Napoleon gości obecnie w częstochowie z zamiarem rozebrania kościoła i tamtajszych skarbców. Robak jako zwolennik francuza zaprzecza pomówieciom, zapewnia ża Napoleon jest katolikiem. Podkreśla jego religijnośc oraz zasługi dla Polski równocześnie zarzuca szlachcie,że są rabowani przez rosjan z pieniędzy ktore powinni przekazac na wojsko- "A któz wosjko oplaci? Czy nie wy Litwini? Wy tylko grosze dajecie do moskiewskiej skrzyni" W swoich wypowiedziach Robak przywołuje wydarzenia,postaci i miejsca związnie z Polską. Chwilowe rozproszenia sie tłumów zakonnik ujarzmia tabaką. Mówi, że zazywał jej genarał Dąbrowski, który odegrał ważna rolę dla Polski, odebrał Gdańsk Niemcom. Informacja ta wywoluje ogromną radość wsrod towarzyszy. Bernardyn wypowiada słowa " Otóż, jeśli kto z Panów,coście tu przytomni,Będzie w wojsku Cesarza,niech to sobie wspomni" świadczą one o tym,że w głebi duszy ksiądz Robak wierzy w polska szlachtę,w to że po jego nawowach przyłączy sie ona do Napoleona i będzie walczyła o wolność narodu.

Szlachta ukazana we fragmenice ma swoje wady i zalety. Do jej wad należy pijaństwo: "Tylko śpiewali krzycząc "Wódki,miodu,wina!","Zabawić się i wypić przyszli do Jankiela", kłotliwość,kierowanie się prywatą.Społeczenstwo wspomina rówież czasu kiedy szlachta była rownie ważna jak wojewodowie. Do pozytywnych cech szlachty należy religijność, przywiąznie do tradycji i pochodzenia " Przecież ja z Tatarskich hrabiów pochodzę, a nam krzyże nad herbem Korabiów."

Dopiero w końcowej cześc fragmentu dowiadujemy się o dokładnych zamiarach Robaka. Poprzez swoje wystąpienie bernardyn chciał nakłonic szlachtę do walki.Jego cel został osiągnięty Rozbudził on w szlachcie patriotyzm i chęc walki za ojczyzne.

Podsumowując całość mozna poiwedzieć,że spotkanie w karczmie ukazuje zaangażowanie się szlachty w walke o wolnosc oraz księdza Robaka, ktory chccac odkupic swoje winy zagrzewa zachęca społeczenstwo do walki.