Globalna zmiana klimatu uważana jest za jeden z najważniejszych problemów naszego wieku. Wynika tak z wypowiedzi ekspertów od ochrony środowiska, naukowców, a także polityków. Zaczynając od definicji klimat to charakterystyczny dla danego obszaru zespół zjawisk i procesów zachodzących w atmosferze, występujących na danym obszarze w wieloletnim okresie. Zmiany w naszym klimacie zachodzą pod wpływem działalności człowieka, a także z przyczyn naturalnych. Często są one niebezpieczne dla naszej planety, lecz nie wiadomo dokładnie, co mogą nieść, ani jakie środki można przeciw nim zastosować. Wpływ antropogeniczny polega na emisji zanieczyszczeń, które niszczy środowisko naturalne. Także awarie nie wpływają na nie korzystnie, w czasie których dochodzi do uwolnienia znacznych ilości zanieczyszczeń do atmosfery, (np. w czasie zakłóceń w pracy elektrowni jądrowych: w Czarnobylu na Ukrainie w 1986 r.), akwenów wodnych (np. awarie tankowców przewożących m.in. ropę naftową) czy też gruntu. Jednym z czynników, które mogą trwale zniszczyć naszą planetę jest podwyższenie temperatury w powietrzu (a także wód) czyli powszechnie znane globalne ocieplenie klimatu. Lecz jest wiele czynników, które prowadzą do tegoż zjawiska. Jak wiadomo atmosfera ma bardzo cienką warstwę. Do globalnego ocieplenia klimatu prowadzi efekt cieplarniany, który powstaje poprzez promieniowanie słoneczne docierające na Ziemię w postaci fal świetlnych, a powierzchnia naszej planety jest przez nie podgrzewana. Jedna część tego promieniowania opuszcza naszą planetę w postaci fal podczerwonych, a reszta jest uwięziona przez atmosferę ziemską. Ten proces jednak jest korzystny, ponieważ pozwala utrzymać stałą temperaturę na Ziemi, sprzyjającą dalszemu życiu człowieka. Jednak cienką warstwę atmosfery pogrubiają docierające tam zanieczyszczenia, przede wszystkim dwutlenek węgla (jego dwukrotny wzrost może spowodować zmianę temperatury o 1C). Jednak efekt absorpcji promieniowania przez ten związek jest mały. Bardziej efekty wtórne związane z większą ilością pary wodnej w atmosferze mogą być przyczyną większych zmian klimatycznych. Pogrubienie tej warstwy powoduje wzrost liczby fal podczerwonych pozostających na Ziemi. Temperatura powoli, lecz systematycznie wzrasta. Aby zapobiec nagrzewaniu się naszej planety należy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla, który produkowany jest w dużych ilościach przez zakłady przemysłowe, ale występuje także w kopalniach, cukrowniach, wytwórniach win, silosach zbożowych, browarach i studzienkach kanalizacyjnych. Dobrym sposobem jest zamknięcie zakładów przemysłowych, lecz...