...

rowało w każdą dziedzinę życia. „Inny świat” to powieść autobiograficzna. Autor, będąc więźniem sowieckiego łagru, codziennie widzi śmierć współwięźniów, która jest powodowana głodem, nadludzkim wysiłkiem bądź też wymyślnymi torturami. Widzi inny świat, który jest obcy i martwy. Aby mieć jakiekolwiek szanse na przetrwanie w nim, trzeba było zaadaptować się do nieludzkich warunków obozowych. Herling-Grudziński to jedna z wielu milionów osób, która została niesłusznie oskarżona i osadzona w obozie. Władza totalitarna, nawet gdy przekonała się o niewinności człowieka, nie przyznawała się do pomyłki. Czyniła wszystko, by wmówić więźniowi swą winę. Nawet współtowarzysze obozowi nie mogli sobie ufać, bo zawsze...