Piotr Michałowski (1800Kraków - 1855 w Krzyżtoporzyce k. Krakowa) – polski malarz okresu romantyzmu, organizator życia społecznego i gospodarczego, mąż stanu. Został pochowany na krakowskim Cmentarzu Rakowickim. Był człowiekiem wszechstronnie wykształconym. Studiował nauki matematyczno-przyrodnicze, ekonomiczne i humanistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na uniwersytecie w Getyndze. W latach 1823-1830 zajmował się organizacją hutnictwa w Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu w Warszawie. Poznał Julię Olimpię Ostrowską, córkę hr. Antoniego Ostrowskiego z pierwszego małżeństwa, którą poślubił 1 lutego 1831 roku w Warszawie. Miał z nią siedmioro dzieci. Po powstaniu listopadowym, podczas którego zajmował się nadzorem produkcji broni i amunicji, wyjechał do Paryża. Tam poznał malarstwo najlepszych mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich; m.in. Diego Velázqueza i Fransa Halsa. Fascynował się malarstwem Théodore’a Géricaulta. Oddziałał też na niego Aleksander Orłowski. Po powrocie do Polski, w 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848-1853 był prezesem Rady Administracyjnej miasta Krakowa. W roku 1848 ufundował Zakład Św. Józefa dla Osieroconych Chłopców w Krakowie, działający do roku 1950. Był znakomitym malarzem koni, scen batalistycznych oraz portretów. Tworzył też sceny rodzajowe z życia wsi. Wiele kompozycji poświęcił epopei napoleońskiej, postaci cesarza Napoleona i dziejom oręża polskiego. Pozostawił ponad 1000 szkiców (rysunki, akwarele). Jego obrazy odznaczają się dużą ekspresją, znakomitą kolorystyką, doskonałym rysunkiem i szkicową fakturą malarską. Jego obrazami zachwycał się Pablo Picasso, kiedy odwiedził Muzeum Narodowe podczas swojego pobytu w Warszawie. Przez cały wiek XIX był niemal zupełnie nieznany. Odkryciem i zaskoczeniem stał się pierwszy wielki pokaz jego dzieł w czasie polskiej Wystawy Krajowej we Lwowie w 1894 r. W XX w. uznano go za jedynego polskiego malarza europejskiego formatu. Wybrane dzieła • Bitwa krakusów i studium konia (ok. 1830), 60 x 86 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu • Błękitni huzarzy (ok. 1837), 53 x 65 cm, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu • Jeździec polski (Lisowczyk) (1841-45), 61 x 47,5 cm, Muzeum Narodowe w Poznaniu • Kardynał lub Mężczyzna w birecie (1846-48), 70 x 57 cm, Muzeum Narodowe w Krakowie • Napoleon konno wydający rozkazy (1835-37), 71,5 x 57,5 cm, Muzeum Narodowe we Wrocławiu • Portret chłopa w kapeluszu (1846-48), 52,7 x 35,5 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie • Portret syna na kucu (ok. 1842), 82 x 61 cm, Muzeum Narodowe w Warszawie • Samosierra (1844-55), 106 x 71 cm, Muzeum...