Plan prezentacji maturalnej Temat: Twórcza i destrukcyjna siła miłości w życiu bohaterów literackich. Omów na wybranych przykładach. I. Literatura podmiotu: -Balzac H., Ojciec Goriot, Wyd.5, Warszawa, 1995 -Bedier J., Dzieje Tristana i Izoldy, Wyd.3, Warszawa, 1998 -Goethe J., Cierpienia młodego Wertera, Wyd.9, Warszawa, 1996 -Naborowski D., Do Anny, Wyd. 3, Białystok, 1982 -Petrarka F., Sonety do Laury, Wyd. 6, Kraków, 1998 II. Literatura przedmiotu: -Floryan W., Dzieje literatur europejskich, tom I. Warszawa, 1977, s. 730-733 -Kowalczykowa A., Romantyzm. Warszawa, 1999, s. 137-141 -Lupas-Rutkowska J., Epoki literackie. Warszawa, 2001, s. 19, 186, 246 -Mandal E., Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa, 2008, s. 33-40 -Żyłko A., Miłość i nienawiść. Warszawa, 2006, s. 102-104 III. Ramowy plan wypowiedzi: Określenie problemu (teza): Miłość to istota egzystencji i najważniejszy czynnik determinujący postawę, zachowania ludzkie. Kolejność prezentowanych treści: 1. Próba znalezienia odpowiedzi na pytanie: „Czym jest miłość?” 2. Przedstawienie różnych rodzajów miłości. 3. Wymienienie najsłynniejszych par literatury. 4. Twórcza siła miłości w życiu bohaterów literackich: • Laura jako symbol poetyckiego natchnienia. (Sonety do Laury) • Miłość, która nigdy nie podda się czasowi – pretekst do refleksji o przemijaniu....