1.romanizm 2.gotyk 3.renesans 4.barok 5.rokoko 6.klasycyzm 7.romantyzm 8.realizm 9.impresjonizm 10.symbolizm 11.secesja 12.postimpresjonizm 13.fowizm 14.kubizm 15.futuryzm 16.ekspresjonizm 17.abstrakcjonizm 18.dadaizm 19.surrealizm ad. 1 romanizm Romanizm to styl architektoniczny, który narodził się w Europie ok. X w. naszej ery. Za jego kolebkę uważana jest zachodnio-środkowa część kontynentu: Francja, północne Włochy oraz Niemcy. Sam nurt powstał ze względu ponowne zainteresowanie się sztuką starożytną. Rozwijał się on do XIII w., kiedy został zastąpiony przez zapoczątkowany we Francji gotyksakralnej. malarstwo : rzeźba : Ewa, rzeźba Gislebertusa z Autun architektura : Romański Donżon w Lublinie ad. 2 gotyk Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę malarstwo: Giotto. Fragment obrazu Pięciu włoskich artystów pędzla Paolo Uccello w zbiorach Luwru rzeźba: Ołtarz Mariacki Wita Stwosza architektura: Kościół i klasztor pasjonistów w Przasnyszu ad.3 renesans Renesans lub odrodzenie (z fr. renaissance – odrodzenie) – okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede wszystkim XV i XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (Il Rinascimento). malarstwo : Leonardo da Vinci- Mona Lisa rzeźba: Michał Anioł- Pietà architektura: D. Bramante, rotunda kościoła S. Maria delle Grazie w Mediolanie ad4 barok Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie"[1] lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku[2]. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna"[3]. W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki. malarstwo: Annibale Carracci, Domine, quo vadis rzeźba: Alessandro Algardi , Tytan architektura: Kościół Il Gesù w Rzymie ad5. rokoko Rokoko – nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz,...