1.romanizm

2.gotyk

3.renesans

4.barok

5.rokoko

6.klasycyzm

7.romantyzm

8.realizm

9.impresjonizm

10.symbolizm

11.secesja

12.postimpresjonizm

13.fowizm

14.kubizm

15.futuryzm

16.ekspresjonizm

17.abstrakcjonizm

18.dadaizm

19.surrealizm

ad. 1

romanizm

Romanizm to styl architektoniczny, który narodził się w Europie ok. X w. naszej ery. Za jego kolebkę uważana jest zachodnio-środkowa część kontynentu: Francja, północne Włochy oraz Niemcy. Sam nurt powstał ze względu ponowne zainteresowanie się sztuką starożytną. Rozwijał się on do XIII w., kiedy został zastąpiony przez zapoczątkowany we Francji gotyksakralnej.

malarstwo :

rzeźba :

Ewa, rzeźba Gislebertusa z Autun

architektura :Romański Donżon w Lublinie

ad. 2 gotyk

Gotyk – styl w architekturze i innych dziedzinach sztuk plastycznych (rzeźbie, malarstwie i sztuce sepulkralnej), który powstał i rozwinął się w połowie XII wieku we Francji (Anglosasi uważają, że w Anglii) i swoim zasięgiem objął zachodniochrześcijańską Europę

malarstwo:Giotto. Fragment obrazu Pięciu włoskich artystów pędzla Paolo Uccello w zbiorach Luwru

rzeźba:Ołtarz Mariacki Wita Stwosza

architektura:Kościół i klasztor pasjonistów w Przasnyszu

ad.3

renesans

Renesans lub odrodzenie (z fr. renaissance – odrodzenie) – okres w historii kultury europejskiej, obejmujący przede wszystkim XV i XVI wiek, określany często jako "odrodzenie sztuk i nauk" oraz koncepcja historiozoficzna odnosząca się do historii kultury włoskiej od Dantego do roku 1520 (Il Rinascimento).

malarstwo :Leonardo da Vinci- Mona Lisa

rzeźba:Michał Anioł- Pietà

architektura:D. Bramante, rotunda kościoła S. Maria delle Grazie w Mediolanie

ad4 barok

Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie"[1] lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku[2]. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna"[3]. W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.

malarstwo:

Annibale Carracci, Domine, quo vadis

rzeźba:

Alessandro Algardi , Tytan

architektura:

Kościół Il Gesù w Rzymie

ad5. rokoko

Rokoko – nurt stylistyczny, obecny zwłaszcza w architekturze wnętrz, ornamentyce, rzemiośle artystycznym i malarstwie, występujący w sztuce europejskiej w latach ok. 1720-1790. Nurt rokokowy wyróżnia się także w dziejach literatury.

malowidło:Jean-Honoré Fragonard, Huśtawka, 1767

rzeźba:Ignaz Günther, Anioł stróż, Bürgersaal, Monachium

architektura:Sanssousi, Poczdam, 1745-1747

ad6. klasycyzm

Klasycyzm (z łac. classicus – doskonały, pierwszorzędny, wzorowy, wyuczony) – styl w muzyce, sztuce, literaturze oraz architekturze odwołujący się do kultury starożytnych Rzymian i Greków. Styl ten nawiązywał głównie do antyku. W Europie tzw. "powrót do źródeł" (klasycznych) pojawił się już w renesansie - jako odrodzenie kultury wielkiego Rzymu. Jako styl dominujący epoki wpływał na kształt innych nurtów kulturowych okresu jak manieryzm, barok, rokoko. Trwał do końca wieku XVIII, w niektórych krajach do lat 30. następnego stulecia, a nawet dłużej. Zmodyfikowany klasycyzm przeradzał się czasem w eklektyzm końca XIX wieku. Klasycyzm jako styl panował w epoce oświecenia. Najpełniejszy rozkwit klasycyzmu nastąpił w I poł. XVIII wieku. W dziedzinie literatury swoisty kres klasycyzmu przyniosła walka klasyków z romantykami.

malarstwo:

rZeźba:Józef Poniatowski- Warszawa

architektura:Teatr wielki w warszawie

ad. 7 romantyzm

Romantyzm (z fr. romantisme, od roman – powieść, opowieść) – epoka w historii sztuki i literatury, trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantyzm był ruchem ideowym, literackim i artystycznym, który rozwinął się początkowo w Europie i wyrażał się w poezji, malarstwie i muzyce.