Przemiany społeczno gospodarcze Sytuacja gospodarcza na ziemiach polski:poddaństwo chłopów, zaborcy traktują ziemie polskie jak peryferia,wolność(oświecenie),rewolucja przemysłowa. ZABÓR PRUSKI(1807-zniesienie poddaństwa)od 1811proces uwłaszczenia za odszkodowanie,stopniowe. SKUTKI: emigracja do miast,bogata szlachta ma kapitał, inwestują w fabryki albo modernizację,(maszyny kombajn),nawozy sztuczne,zadowolenie szlachty i mieszczaństwa ale nie chłopów ŚRODKI PRZEMYSŁOWE: przemysł wydobywczy:śląsk, maszyny rolnicze:poznań,stoczniowe:gdańsk,szczecin ZABÓR ROSYJSKI:(1807 zniesienie poddaństwa) 1864 uwłaszczenie po to by aby nie wstąpili bez odszkodowania,jednorazowo SKUTKI:pozostanie we wsiach,szlachta nie ma kapitału,brak inwestycji szlacheckich,brak modernizacji rolnictwa, zadowoleni chłopi,fatalne skutki gospodarcze. ŚRODKI PRZE:warszawa i okolice:maszyny, łódź: , zagłębie dąbrowkie:wydobywczy. ZAB.AUSTRIACKI: zniesiono poddaństwo i uwłaszczenie. 1848(rozpad austro-węgier)Habsburg żeby odciągnąć...