Przemiany społeczno gospodarcze

Sytuacja gospodarcza na ziemiach polski:poddaństwo chłopów,

zaborcy traktują ziemie polskie jak peryferia,wolność(oświecenie),rewolucja przemysłowa.

ZABÓR PRUSKI(1807-zniesienie poddaństwa)od 1811proces uwłaszczenia za

odszkodowanie,stopniowe. SKUTKI: emigracja do miast,bogata szlachta ma kapitał,

inwestują w fabryki albo modernizację,(maszyny kombajn),nawozy sztuczne,zadowolenie

szlachty i mieszczaństwa ale nie chłopów ŚRODKI PRZEMYSŁOWE: przemysł wydobywczy:śląsk,

maszyny rolnicze:poznań,stoczniowe:gdańsk,szczecin ZABÓR ROSYJSKI:(1807 zniesienie poddaństwa)

1864 uwłaszczenie po to by aby nie wstąpili bez odszkodowania,jednorazowo SKUTKI:pozostanie

we wsiach,szlachta nie ma kapitału,brak inwestycji szlacheckich,brak modernizacji rolnictwa, zadowoleni

chłopi,fatalne skutki gospodarcze. ŚRODKI PRZE:warszawa i okolice:maszyny,

łódź: , zagłębie dąbrowkie:wydobywczy. ZAB.AUSTRIACKI:

zniesiono poddaństwo i uwłaszczenie. 1848(rozpad austro-węgier)Habsburg

żeby odciągnąć od wiosny ludów, uwłaszczenie bez odszkodowania.

SKUTKI JAK U ROSJI. ŚROKI PRZE:wydobywanie ropy,wieliczka

SKUTKI GOSPODARCZE:eksplozja gospo. , różnice między zaborcami,

skutki społeczne(eksplozja demograficzna,emigracja do usa)

PRZYCZYNY POWSTANIA STYCZNIOWEGO:reformy po wojnie krymskiej,

uwłaszczenie,puralizm-wielość organizacji,odrodzenie narodowe-nowe pokolenie

-pozytywiści,włochy i niemcy się jednoczą,napoleon III – pomoc,

PRZYCZYNY KLĘSKI POWSTANIA STYCZNIOWEGO:pogoda,brak broni,nie wybucha rewolucja w rosji,