PRACA KONTROLNA NR II TECHNOLOGIA INFORMACYJNA BUDOWA I DZIAŁANIE DRUKARKI KOMPUTEROWEJ Na chwilę obecna rozróżniamy cztery typy drukarek komputerowych.Są to drukarki igłowe, laserowe, atramentowe i termiczne. Wszystkie typy drukarek posiadają wbudowane różnego rodzaju czcionki. Od prymitywnych rastrowych do wektorowych. Posiadają również możliwość prostej obslugi tych czcionek tzn, pogrubienie/bold/ i pochylenie /italic/ , drukowanie proporcjonalne /proporcional/ oraz zagęszczenie wydruku tekstowego /condensed/ DRUKARKI IGŁOWE Są to jedyne drukarki mogące drukować druki z kopią Ich niezawodność,szybkość i jakość wydruków zostały mocno poprawione i w większości zastosowań są bezkonkurencyjne.Zasada ich działania jest zbliżona do maszyn do pisania. Miedzy elementem uderzającym a papierem znajduje się taśma barwiąca,uderzenie igły powoduje pozostawienie na papierze małej kropki. Odpowiednie układy kropek tworzą znaki /litery, cyfry/lub układają się w obrazy /grafika/ W przypadku drukarek jednobarwną taśmą odcienie powstają przez odpowiednie zagęszczenie lub rozgęszczenie kropek. W przypadku drukarek kolorowych, taśma barwiąca składa się z kilku częścią mechanizm maszyny uzupełniony jest o możliwość pionowego ruchu taśmy.Kolory inne niż podstawowe wchodzące w skład taśmy, tworzone są przez mieszanie kolorów Zaleta drukarek,,niska cena, możliwość drukowania na każdym rodzaju papierze,łatwość druku na składance, oraz duża ilość tekstu za małe pieniądze. Wada drukarek,,duży hałas,słaba jakość wydruku DRUKARKI LASEROWE Istnieją dwa rodzaje drukarek laserowych,podział jest sztuczny i zależy od sposobu przenoszenia informacji o obrazie na bęben. Typ pierwszy to klasyczna drukarka laserowa, typ drugi to drukarka LED. Zasada pracy klasycznej drukarki laserowej jest zbliżona do pracy kserografu. Różnica jest w źródle informacji. Sercem urządzenia jest bęben światłoczuły.Przy obrocie bębna laser zmienia w miejscach, które mają być zadrukowane,znak ładunku na ddatni.Ujemne naładowanie tonera powoduje,że przylega on w miejscach naświetlonych przez laser. Bęben obracając się nanosi toner na dodatnio naładowany papier. By go utrwalić nagrzewa się powierzchnia kartki. Na koniec bęben drukarki jest oczyszczony z resztek tonera i ładunków elektrycznych Zasada działania drukarki LED jest podobna,jednak zamiast jednej diody laserowej,ma ona 2500 diod.,Dzięki temu uzyskujemy dużo mniejsze wymiary i wagę druku. Zaleta drukarek,,możliwość drukowania z wiernością szczegółów wydruku, cicha praca. Można drukować na papierze, folii i nalepkach. Wada drukarki,, wysoka cena i...