Koncepcja interakcji twórczej - Edward Nęcka Trening twórczości Czy trenowanie twórczości jest możliwe? Romantyczna i zmitologizowana wizja twórczości mówi, iż twórczość jest czymś nadzwyczajnym – odpornym na zabiegi stymulacyjne. Przedmiotem oddziaływań treningowych jest myślenie i działanie twórcze – trening twórczości będzie możliwy jedynie wtedy gdy te aktywności potraktujemy jak każde inne rodzaje aktywności człowieka. Teresa Amabile – każdy normalnie funkcjonujący intelekt zdolny jest do wytworzenia czegoś, przynajmniej w pewnym stopniu twórczego David Perkins – możliwości myślenia twórczego wynikają z rozważań teoretycznych Ludzie nie płacą za bezwartościowe treningi Leritz, Mumford – badania empiryczne potwierdzają skuteczność treningów Trzy dowody na możliwości treningu twórczości Humanistyczna wizja człowieka jako istoty z natury twórczej Rozróżnienie na twórczość potencjalną i skrystalizowaną Zwyczajność operacji intelektualnych występujących podczas aktu twórczego Spory definicyjne Wąskie i specyficzne znaczenie treningu: „Trening twórczości to system ćwiczeń stosowanych doraźnie w celu zwiększenia potencjału twórczego jednostki lub grupy osób” Heurystyki Interdyscyplinarna dziedzina wiedzy Cel – rozwijanie skutecznych metod rozwiązywania problemów, wzrost efektywności myślenia Nauka stosowana – przekładanie teorii na praktyczne techniki twórczego myślenia Heurystyki czyli „twórczość stosowana” Rozwiązywanie konkretnych zadań za pomocą odpowiednich metod i reguł Rozwijanie twórczych zdolności jednostek i zespołów ludzkich Zasady heurystyczne Różnorodności Odroczonego wartościowania Racjonalnej irracjonalności Kompetentnej niekompetencji Ludyczności Aktualności Strategie heurystyczne Czujności Percepcji postaci Ukierunkowania emocji „Zamykania” Jasno określonego celu Wyniku idealnego Zarodka Nadmiaru Twórczego oddalenia Metody i techniki stymulowania twórczego myślenia System CPS (Buffalo, Nowy Jork, Osborn) System CoRT (Wielka Brytania, Edward de Bono) Synektyka (Gordon, Prince) CPS - Creative Problem Solving Funkcjonuje na podst. „burzy mózgów” Osborna Zdefiniowanie problemu Wytwarzanie pomysłów – „burza mózgów” Przyjęcie rozwiązania, akceptacja rozwiązania CoRT - Cognitive Research Trust Ćwiczenia związane z twórczym myśleniem i rozwiązywaniem problemów Myślenie lateralne - oboczne, niekonwencjonalne, wolne od ograniczeń Stosowany w nauczaniu szkolnym w Bułgarii i Wenezueli Synektyka System stymulacji twórczego myślenia Technika opiera się na użyciu analogii: Analogia prosta Analogia symboliczna ...