Własna opinia:

in my opinion

I think|I (strongly) believe (zdecyd.uważam)

they way I see it (moim zdaniem)

it seems to me that (według mnie)

in my point of view

1.arg:in the first place

first of all|firstly

to start/begin with (na wstępie)

Następne argumenty:

another (major) reason (innym ważnym powodem)

apart from (oprócz)

what is more

furthermore

moreover

secondly

in addition

Przeciwny punkt widzenia:

contrary to(wbrew temu)

on the other hand

people/opponents argue that

opponents of this view say(przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą)

there are people who oppose (są ludzie którzy uważają inaczej)

as opposed to above ideas(jako opozycja do powyższych myśli)

contrary to what most people belive (wbrew temu co sądzi większość ludzi)

Przykłady popierające tezę:for example/for instance

such as (tak jak)

especially (zwłaszcza)

in particular

Podsumowanie:in conclusion/all in all/to sum up(podsumowując)

taking everything into account/on the whole(biorąc to wszystko pod uwagę)

all things considered(po rozważeniu tego wszystkiego)