Własna opinia: in my opinion I think|I (strongly) believe (zdecyd.uważam) they way I see it (moim zdaniem) it seems to me that (według mnie) in my point of view 1.arg:in the first place first of all|firstly to start/begin with (na wstępie) Następne argumenty: another (major) reason (innym ważnym powodem) apart from (oprócz) what is more furthermore moreover secondly in addition Przeciwny punkt widzenia: contrary to(wbrew temu) on the other hand people/opponents argue that opponents of this view say(przeciwnicy tego punktu widzenia twierdzą) there are people who oppose (są ludzie którzy uważają inaczej) as opposed to above ideas(jako opozycja do powyższych myśli) contrary...