Czym jest efekt cieplarniany?

Ziemia posiada atmosferę o grubości ponad 1000 kilometrów. Atmosfera zawiera masy powietrza, które zatrzymują i magazynują ciepło pochodzące ze słońca pod postacią promieniowania podczerwonego. Podwyższenie temperatury powierzchni Ziemi będące skutkiem zatrzymywania energii słonecznej przez gazy cieplarniane nazywane jest efektem cieplarnianym lub "szklarniowym".

Czym są gazy cieplarniane?

Gazy cieplarniane są lotnymi substancjami chemicznymi występującymi w atmosferze, których budowa fizyko-chemiczna pozwala na zatrzymywanie i magazynowanie energii cieplnej oraz przekazywanie jej do powierzchni Ziemi w postaci promieniowania podczerwonego.

Powstawanie efektu cieplarnianego

Znaczna część promieniowania słonecznego jest przepuszczana przez atmosferę ziemską i pochłaniana przez powierzchnię Ziemi, co powoduje jej ogrzanie. Wskutek ocieplenia powierzchni Ziemi następuje emisja promieniowania podczerwonego. Znaczna część tego promieniowania jest pochłaniana przez znajdujące się w atmosferze cząsteczki wody, dwutlenku węgla i innych gazów oraz przez drobne kropelki wody w chmurach.

Energia cieplna jest przekazywana przez atmosferę głównie z powrotem do powierzchni Ziemi w postaci tzw. promieniowania zwrotnego, a tylko częściowo w przestrzeń kosmiczną. Promieniowanie zwrotne ogrzewa ponownie powierzchnię Ziemi, dlatego jest podstawową przyczyną występowania na naszej planecie efektu cieplarnianego. Energia oddawana przez naszą planetę jest mniejsza od energii przyjmowanej pochodzącej ze Słońca.

Przyczyny powstawania

• wypalanie lasów, naturalne pożary, spalanie paliw

• produkcja lodówek, zamrażarek, dezodorantów itp.

• elektrociepłownie i środki transportu

• procesy gnilne, hodowla bydła i uprawa ryżu

• działalność powodująca

zwiększenie stężenia

tlenków azotu i węglowodorów

Skutki efektu cieplarnianego:

• wzrost temperatury

• wysychanie rzek i jezior

• topnienie lodowców

• zalewanie niżej

położonych terenów

• susze

• zmiana lokalnych i globalnych warunków klimatycznych Ziemi

Zapobieganie

Rozwijanie edukacji ekologicznej

• Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych

• Zmniejszenie emisji gazów niszczących ozon

• Stosowanie alternatywnych źródeł energii

• Oszczędzanie energii

Efekt cieplarniany jest jednym z największych zagrożeń współczesnej cywilizacji. Żyjemy w okresie wielkiego rozwoju przemysłowego i jesteśmy często tak zapatrzeni w siebie, że nie zauważamy szkód, jakie wyrządzamy naszemu, jak dotąd jedynemu, domowi, czyli Ziemi.