Dedal- wybitny architekt, ojciec Ikara, mąż Neukrate, wynalazł wiele pożytecznych rzeczy, m.in świoler. Na rozkaz Minosa, zbudował labirynt o niezliczonej liczbie pokoi; był jego powiernikiem przez wiele lat, znał wiele tajemnic państwa. Minos bardzo kochał Dedala i nie chciał go wypuścić, gdyż inni władcy mogli by poznać tajemnice państwowe. Dedal w celu ucieczki zbudował skrzydła z ptasich piór zlepionych woskiem dla siebie i swojego syna - Ikara. Zanim wyruszyli w podróż Dedal dał przestrogę synowi, by latał zawsze środkiem nieba i morza, gdyż jak wzbije się zbyt wysoko słońce roztopi wosk, a jeśli będzie latał zbyt nisko pióra nasiąkną wilgocią. Ikar oczarowany lataniem, zapomniał o przestrogach ojca i wzbijał się coraz wyżej. Słońce roztopiło wosk, a Ikar jak gromem rażony opadł na wyspę. Ikar był marzycielem, ciekawiło go to co jeszcze nie znane, za co przypłacił życiem. Wyspę na którą spadł nazwano Ikarią, a morze które ją oblewa Ikaryjskim. Dedal po śmierci syna osiedlił się na Sycilii.