• Antyk - epoka ta trwała od ok. 900r. p.n.e. (753 założenie Rzymu) do 476 r. n.e. (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego). W skład antyku wchodzą:

o Bibliao Mitologia

 Literatura zagraniczna

• „O co poeta prosi Apollina”, „Exegi monumentum”, „Aequam memento” Horacy

• "Antygona", „Król Edyp” Sofokles (dramaty)

• „Iliada”, „Odyseja” Homer

 Literatura polska

• „Mitologia” Jan Parandowski