Wiersz Józefa Czechowicza '' Ballada z tamtej strony'' Motywem przewodnim wiersza jest śmierć, o której podmiot wypowiada się „z tamtej strony”. Podmiotem lirycznym jest osoba, która prawdopodobnie nie żyje i opowiada, snuje relację o życiu, które już minęło. Będąc już po ,,tamtej stronie”, podmiot może z dystansem spojrzeć na swe życie, poznane osoby, przeżyte sytuacje. Ten dystans, który dzieli go od świata żywych, pozwala mu na pewne konstatacje i refleksje dotyczące życia. Otóż podmiot stwierdza, iż życie przemija za...