Dzieciństwo ma wielki wpływ na dorosłe życie człowieka. To doświadczenia z dzieciństwa uczą nas jak kochać, być kochanym, odczuwać szczęście, radość, spokój, nawiązywać kontakty z innymi ludźmi. Dzięki dorosłym ludziom, którzy otaczają nas w dzieciństwie kształtuję się nasza sfera emocjonalna. Związek pomiędzy dzieciństwem a dorosłym życiem często występuje w literaturze, kształtuje osobowość bohaterów tworząc ich portrety psychologiczne.

- Ludzie bezdomni :

W powieści Stefana Żeromskiego ,, Ludzie bezdomni '' przedstawiono portret psychologiczny Tomasza Judyma. Jest młodym chirurgiem, absolwentem warszawskiej szkoły medycznej i paryskiej uczelni. Młodość głównego bohatera była pełna smutku i bólu. Pochodził z bardzo ubogiej rodziny, ojciec był szewcem - alkoholikiem, a matka wiecznie chorowała. Mieszkał na ulicy Ciepłej. Bohater nie wypowiadał się dobrze, o miejscu swojego urodzenia, wstydził się go.