W prawie międzynarodowym mamy do czynienia z tematem, w który jest bardzo dużo niejasności , moralnych, politycznych i prawnych. Oczywiście mówimy tu o interwencji humanitarnej. A czym właściwie jest interwencja humanitarna? Każdy z nas powinien pamiętać- widzę, słyszę, czytam: ''INTERWENCJA HUMANITARNA''- myślę: OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA (bez naruszania niepodległości, czy integralności terytorialnej danego państwa).1 Czy jest definicja ''interwencji humanitarnej'', która obejmowałaby wszystkie aspekty jakie owa powinna zawierać. Według mnie najbardziej trafną propozycją definicji, jest definicja S.D. Murphy'ego: ''Humanitarna interwencja jest groźbą lub użyciem siły przez państwo, grupę państw lub organizację międzynarodową przeciwko innemu państwu głównie w celu ochrony praw obywateli przed masowymi naruszeniami uznanych praw człowieka''.2 To, co najbardziej uderza w sformułowaniu "interwencja humanitarna" to sprzeczność tego pojęcia, tkwi w jej wnętrzu – jeśli interwencja, to nie humanitarna tylko zbrojna, a jeśli humanitarna to nie interwencja tylko pomoc. Dlaczego lepiej jest używać pojęcia ''pomoc''? ''Interwencja '' ze swojej natury jest nienaturalna i kojarzy się z ''ingerencją'' dlatego zdecydowanie lepsze jest używanie pojęcia ''POMOC'' Jakoveljevic o pojęciu ''POMOCY HUMANITARNEJ'': istotą pomocy humanitarnej jest stworzenie takich warunków, w których zagwarantowane są podstawowe prawa człowieka, takie jak: -prawo do życia - zdrowie (zapewnienie opieki medycznej) - bezpieczeństwo. Niesienie pomocy humanitarnej praktykowane jest od bardzo dawna i co do zasady jest akceptowana przez społeczeństwo międzynarodowe bez zastrzeżeń, o ile nie wiąże się to z naruszeniem integralności państwa. Pomoc humanitarna zakłada przede wszystkim dostarczenie odpowiedniej ilości leków, środków opatrunkowych, żywności oraz pracy służb medycznych i wolontariuszy. Jej podstawowym warunkiem jest zgoda państwa na udzielenie pomocy humanitarnej i zwykle stanowi operację bez użycia siły,3 niestety coraz częściej ''pomoc humanitarna'' wiążę się z jej użyciem.4 Tylko czy jest ona zgodna z prawem? Dla Wschodu nie, ponieważ ingeruje w wewnętrzne sprawy danego państwa i opierają się o neokolonializm. Dla Zachodu, jak najbardziej pomoc- pomoc w obronie praw człowieka. Czynniki decydujące o podjęciu akcji pomocy humanitarnej: Decydującym czynnikiem o podjęciu akcji pomocy humanitarnej jest duża ilość osób poszkodowanych na skutek konkretnego zdarzenia. Do takiego zdarzenia zwykle dochodzi nagle, co skutkuje niewystarczającą ilością czasu na podjęcie działań antykryzysowych....