Wpływ używek Ludzie uzależniają się od tytoniu, alkoholu, substancji odurzających i psychotropowych, hazardu, seksu, nadmiernego lub niedostatecznego jedzenia oraz wielu innych czynników. Kiedy uzależnienie jest słabe lub w początkowym stadium to zazwyczaj nie wywołuje groźnych skutków. Doświadczenie społeczne ostrzega jednak nas, że uzależnienie może się pogłębić i spowodować niebezpieczne krótkotrwałe lub długotrwałe konsekwencje. Szkody mogą mieć charakter osobisty lub społeczny. Ludzkość podejmowała w swej historii różnorodne wysiłki mające na celu wyzwolenie się od wielu uzależnień. Często stosowane środki między innymi: kara śmierci, kamieniowanie, palenie na stosie były gorsze od samej choroby uzależnienia i były hańbą dla stosujących je społeczeństw i organizacji. ALKOHOL Z alkoholem zetknął się prawie każdy. Lecz nie każdy jednak wie czym jest alkohol, jak powstaje i jakie są jego skutki uboczne. Już niewielka ilość wypitego alkoholu wpływa często na zachowanie człowieka. Alkohol działa szkodliwie na układ nerwowy. Praktycznie każda jego dawka powoduje obniżenie sprawności funkcjonowania układu nerwowego. Nawet niewielkie dawki alkoholu, które nie wywołują widocznych zmian w zachowaniu się człowieka powodują zaburzenia reakcji wzrokowej, słuchowej, pogarszają też precyzje ruchów. Więc błędnie się sądzi, że alkohol działa na układ nerwowy pobudzająco, działa hamująco zaburzając jego sprawność. Szkodliwy wpływ alkoholu sięga ośrodków podkorowych. Występuje otępienie i senność, a nawet czasami człowiek traci przytomność. NARKOTYKI Każdy kontakt z narkotykami jest niebezpieczny, każdy może prowadzić do uzależnienia. W Polsce z dnia na dzień przybywa narkomanów. Szacuje się, że jest ich około 100 tys. Także wiek sięgających po narkotyki stale się obniża. Każdy sam musi się zastanowić czy warto dla chwili sztucznej przyjemności zaryzykować życie. Dlaczego ludzie się narkotyzują? - kiedy pragną poprawić sobie nastrój i nie potrafią zrobić tego w inny sposób, - kiedy nie potrafią sobe poradzić z własnymi problemami, - dla zabawy. Czynniki sprzyjające uzależnieniom: - czynniki osobowościowe: mała odporność na stres, niedojrzałość społeczna i emocjonalna, obawa przed światem, lęk przed problemami, próba ucieczki od nich. -czynniki środowiskowe: osobą uzależnioną może być każdy, niekoniecznie człowiek ze środowiska patologicznego. Często są to dzieci z "dobrych domów''. -nacisk grupowy: pod jego wpływem szerzy się moda na narkotyki. Może być próbą zademonstrowania przez młodzież dorosłości. - fałszywe opinie: opinie lansowane przez środowiska...