Sole o związki chemiczne, których cząsteczki zbudowane są z kationów metali i anionów reszt kwasowych. Są to związki bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, często mamy z nimi do czynienia w codziennym życiu. Są składnikami ludzkiego organizmu, budują skały i minerały, rozpuszczone występują w morzu czy oceanie. Są one na ogół substancjami stałymi krystalicznymi, najczęściej białymi. Choć znane są sole o różnych barwach np. niebieskiej, fioletowej, żółtej, a nawet czarnej. Najbardziej znane sole to: Chlorek sodu (NaCL), czyli sól kuchenna albo kamienna nazywana również halit, jest substancją dobrze rozpuszczalną w wodzie, jednak o niewielkim stężeniu maksymalnym, słabo higroskopijną. Ma słony smak i jest biała . Sól jest bezwonna. Złoża soli kamiennej występują także w Polsce, między innym w okolicach Bochni, Inowrocławia, Solca i Wieliczki . Chlorek sodu ma zastosowanie w : • przemyśle spożywczym (do przyprawiania potraw i konserwowanie żywności), • przemyśle garbarskim, • przemyśle szklarskim, • przemyśle chemicznym, • w lecznictwie. Fosforan(V) wapnia (Ca3(PO4)2 ) inaczej ortofosforan(V) triwapnia albo fosforan triwapniowy występuje on w Maroko, Izraelu, Egipcie, na Filipinach i na półwyspie Kolskim. Z tej soli zbudowane są kości i zęby kręgowców. Jest głównym składnikiem minerałów apatytów i fosforytów. Węglan (IV) wapnia (CaCO3) związek, który w temperaturze pokojowej tworzy bezbarwne lub białe kryształy. Jest słabo rozpuszczalny w wodzie. Węglan wapnia jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, stanowiąc podstawowy składnik wielu minerałów np. kalcyt, aragonit. Wapień, którego głównym składnikiem jest węglan wapnia, jest jedną z najczęściej występujących skał osadowych. Węglan wapnia, w formie sproszkowanych skał wapiennych, używa się jako surowiec do otrzymywania wapna palonego i gaszonego, które są stosowane jako spoiwo w cementach i betonie. Poza tym węglan wapnia stosuje się do produkcji papieru, gumy, past do zębów (substancja ścierna), kitu, farb (pigment) i kredy szkolnej. Ma również inne zastosowania: • budowa dróg, • wytop żelaza, produkcja stali, • wyrób szkła i porcelany, • oczyszczanie ścieków, zmiękczanie wody, • do wyrobu cementu, • w budownictwie jako kamień budowlany w postaci wapienia. Wodorowęglan sodu (soda oczyszczona, kwaśny węglan sodu, dwuwęglan sodu, NaHCO3 ) to związek, który w temperaturze pokojowej jest to biała...