Władimir Propp (ur. 29 kwietnia 1895, zm. 22 sierpnia 1970) to rosyjski literaturoznawca, zasłynął głównie dzięki dokonaniu dokładnej strukturalno-typologicznej analizie bajek magicznych, wydanej po raz pierwszy w pracy Morfologia bajki w 1928r. Niestety zaproponowane przez Proppa metody badawcze oraz pionierskie tezy w humanistyce przez około ćwierć wieku nie wykraczały poza granice Rosji. Dopiero w 1960r. francuski antropolog Claude Levi-Strauss w szkicu pt. Analiza morfologiczna bajki rosyjskiej stwierdził, że metody, które dopiero były w początkowej fazie rozwoju w latach pięćdziesiątych w Europie Zachodniej zostały dawno odkryte przez Proppa. W pracy Proppa uderza przede wszystkim siła antycypująca późniejsze dążności rozwojowe. Ci z pośród nas, którzy około 1950 roku zajmowali się analizą strukturalną literatury ustnej, nie znając bezpośrednio o ćwierć wieku starszej próby Proppa, odnajdują w niej nie bez zdziwienia własne formuły, niekiedy nawet całe zdania, choć przecież wiedzą, że nie mogły być od niego zapożyczone. Władimir Propp przy zastosowaniu metody dedukcyjnej, wyodrębnił elementy składowe bajki magicznej, po czym wykazał stosunek funkcji wobec siebie oraz całości utworu. Jednorodny schemat budowy bajki wysunął na podstawie badań przeprowadzonych na 100 utworach o odmiennej fabule. Propp dokonał segregacji bajek magicznych opierającej się na funkcji, czyli działaniu bohatera i znaczeniu jego poczynań dla akcji utworu. Funkcje w bajkach mogą być przyznawane różnym bohaterom tudzież przedmiotom zatem ilość postaci bywa bardzo duża lecz liczba funkcji jest ograniczona. Literaturoznawca skonstatował, że owe funkcje zawsze składają się w wzajemnie nie wykluczające się sekwencje. Bajką rządzą rygorystyczne reguły następstwa funkcji, przy czym nie we wszystkich bajkach występują wszystkie możliwe funkcje. Każda bajka najczęściej zaczyna się od zarysowania sytuacji wyjściowej, po czym kolejno następują po sobie funkcje bajki magicznej. Propp wytypował 31 funkcji: 1. odejście 2. zakaz 3. naruszenie zakazu 4. wywiad przeciwnika na temat bohatera 5. udzielenie mu informacji o bohaterze 6. podstęp 7. wspomaganie 8. szkodzenie (lub brak kogoś albo czegoś) 9. pośredniczenie 10. rozpoczynające się przeciwdziałanie 11. wyprawa 12. pierwsza funkcja donatora i reakcja bohatera 13. reakcja bohatera 14. przekazywanie środka magicznego 15. przemieszczenie przestrzenne między dwoma królestwami 16. walka 17. naznaczenie bohatera znamieniem 18. zwycięstwo 19. likwidacja wcześniej zaistniałego braku czegoś 20. powrót bohatera 21. prześladowanie bohatera 22....