Średniowiecze to epoka w historii europejskiej, która obejmuje okres między starożytnością a renesansem. Granice czasowe średniowiecza nie są ściśle ustalone. Najczęściej uważa się, że początkiem tej epoki jest data rozpadu Cesarstwa Zachodniorzymskiego (476 rok), a jej końcem upadek Cesarstwa Wschodniorzymskiego (1453 rok). W epoce tej ogromną rolę odgrywało chrześcijaństwo. Jednym z aspektów krzewienia tej wiary były wyprawy krzyżowe (krucjaty), z kolei Maryję uważano za opiekunkę swojego narodu, co przyczyniło się do powstania wielu utworów, których była bohaterką. Przypisywano jej rolę pośrednika między ludźmi a Jezusem i Bogiem, dlatego była otaczana szczególną czcią. Najbardziej znanymi dziełami rozpowszechniającymi wizerunek Matki Boskiej jest „Lament świętokrzyski” i „Bogurodzica”. „Bogurodzica” jest najstarszą polską pieśnią religijną. Jej autor nie jest znany, podobnie jak data jej powstania. Adresatem pierwszej strofy jest Matka Boża. W utworze tym podmiot liryczny zwraca się do Maryi z prośbą o zesłanie łask przez Jezusa. W drugiej zwrotce zbiorowy podmiot za pośrednictwem Jana Chrzciciela prosi Chrystusa o wysłuchanie modlitw i spełnienie pragnień ludzi. Następnie błaga Go o zbawienie i życie w dostatku. Matka Boża była uważana za istotę boską, ponieważ urodziła Jezusa, a mimo to pozostała dziewicą. Była też wysławiana przez Boga, gdyż wypełniała Jego wolę. W „Lamencie świętokrzyskim”, znanym także pod tytułem „Żale Matki Boskiej pod Krzyżem”, podmiotem lirycznym jest Maryja. Utwór ten przedstawia ją opisującą swój ból po stracie swojego jedynego syna. Początek pieśni, w którym Maryja prosi innych o wysłuchanie historii jej cierpienia i zrozumienie jej tragedii, jest skierowany do wszystkich ludzi. Jest to zapowiedź i wprowadzenie do całego utworu. Matka Boża oczekuje współczucia i wsparcia od innych, a także chce przestrzec resztę matek przed wszelkimi możliwymi tragediami, jakie mogą spotkać ich dzieci. Nakazuje im modlić się do Boga o to, by nie musiały przeżywać takiego cierpienia, jak Ona. Maryja zwraca się także do swojego syna. Próbuje Go wesprzeć i mówi, że pomogłaby Mu, gdyby tylko miała taką możliwość. Chce dzielić z Nim Jego cierpienie, jednak jest bezsilna,...