Każdy z nas chciałby mieć przyjaciela. Niektórzy doświadczyli, bądź doświadczą tego pięknego uczucia, jakim jest przyjaźń. Na początku jednak warto zastanowić się, czym w ogóle jest przyjaźń. Tak więc przyjaźń to duchowa i emocjonalna więź łącząca dwoje lub więcej ludzi, oparta przede wszystkim na wzajemnym zrozumieniu, wspólnych doświadczeniach czy też możliwości liczenia na kogoś w każdej sytuacji. Przyjaźń jest trudna do zrozumienia. Dlaczego tak twierdzę? Odpowiem na to pytanie innym pytaniem. Dlaczego przyjaźnimy się z drugim człowiekiem? Czy dlatego, że jest uczciwy, inteligentny czy piękny? Jeśli na to pytanie odpowiedź jest twierdząca to znaczy, że wcale nie łączy nas z drugą osobą więź przyjaźni, być może jest to tylko sympatia. Przyjaźń nie polega na posiadaniu jakiejś cechy charakteru czy wyglądu. Polega raczej na intuicyjnym rozumieniu drugiej istoty, na poczuciu więzi oraz na zaufaniu, na dostrzeganiu tego, czego nie zobaczą oczy nawet najbystrzejszego obserwatora z zewnątrz. Z własnego doświadczenia wiem, że każdy człowiek potrzebuje mieć osobę, do której będzie mógł się zwrócić zawsze i ze wszystkim. Przyjaciel jest powiernikiem, osobą, którą darzymy największym zaufaniem. Swoje słowa mogę poprzeć cytatem Goethego: „Nawet gdybyś dał człowiekowi wszystkie wspaniałości świata, nic mu nie pomoże, jeśli nie będzie miał przyjaciela, któremu mógłby o tym powiedzieć”. Brak takiej osoby negatywnie wpływa na ludzi. Większość osób silnie odczuwa potrzebę posiadania jakiegoś przyjaciela. Okazuje się, że przyjacielem może stać się nawet książka. Ci, którzy wybierają przyjaciela-książkę, być może chcą uniknąć ewentualnego rozczarowania czy niepowodzeń. Takie postępowanie niesie za sobą jednak pewne ryzyko. Często takie osoby stają się zamknięte w sobie i stwarzają wokół siebie barierę trudną do pokonania. Pozwolę sobie tutaj zacytować słowa Jaques Velle des Barreaux: „Książka to przyjaciel, który nigdy nie zawiedzie”. Po prostu łatwiej jest utożsamić się z osobą (mam na myśli np. bohatera książki), o której wiemy wszystko i niczym nas nie zaskoczy. Z jej strony nigdy nie doznamy uczucia gorzkiego rozczarowania, które czasami zdarza się nawet najlepszym przyjaciołom. Autorzy utworów literackich czy też reżyserzy filmowi tak jak zwykli ludzie nie pozostają obojętni wobec zjawiska przyjaźni, dzięki czemu jej motyw jest obecny w literaturze i filmie. Obserwacja przykładowych ujęć tego motywu pokaże, że słowo „przyjaźń” może przybierać różne oblicza. W celu próby ukazania wizerunku przyjaźni i przyjaciół w wybranych tekstach kultury spróbuję odwołać się...