Fidel Alejandro Castro Ruz urodzony 13 sierpnia 1926 roku na farmie Biran w prowincji Oriente. Był synem Angela Castro Argo, wywodzącego się z rodziny chłopskiej, z hiszpańskiej Galicji, był on żołnierzem armii hiszpańskiej, po raz pierwszy trafił na Kubę w 1875 roku kiedy prowadzone były walki przeciwko kubańskim powstańcom. Po walkach Angel Castro Argo powrócił do Hiszpanii, by po kilku latach z powrotem wyemigrować na Kubę, gdzie osadził się już na stałe. Fidel był drugim synem Angela, w sumie miał on siedmioro dzieci. W wieku lat ośmiu pomagał ojcu przy Plantacji Trzciny Cukrowej. Trzynastoletni Fidel Castro zorganizował swój pierwszy strajk na plantacji ojca. Jego zdeterminowanie i buntowniczy charakter ujawnił się już we wczesnych latach życia . 1 W wieku lat czterech Fidel Castro został przedwcześnie wysłany do szkoły wiejskiej w prowincji Oriente. Uczęszczał do szkół jezuickich Colegio Lasalle i Colegio Dolores w Santiago de Kuba. Z wykształcenia został prawnikiem. Był kubańskim rewolucjonistą, politykiem, Premier Kuby (1956-1976), następnie Przewodniczącym Rady Państwa (1976-2008) oraz Przewodniczącym Rady Ministrów Kuby (1976-2008). Fidel Castro od najmłodszych lat przejawiał chęć przywództwa, był chłopcem zdecydowanym oraz pewnym siebie. W wieku lat 14 napisał list do ówczesnego Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Franklina Delano Roosevelta. W liście tym młody Castro zaproponował Prezydentowi min. kupno kopalni srebra na Kubie, niestety nie uzyskał odpowiedzi. 2 Znany jest również dzięki tytułowi Naczelnego Wodza, najprawdopodobniej przypisanego mu 2 grudnia 1961. Jego działalność polityczna rozkwitła wraz z rozpoczęciem studiów na Wydziale Prawa na Uniwersytecie Kubańskim w Hawanie, w 1945 roku. Ze wszystkim szkolnych przedmiotów szczególnie upodobał sobie zajęcia sportowe, dzięki którym odnosił liczne sukcesy. Szczególną sympatią darzył piłkę nożną, koszykówkę oraz biegi. W roku 1944 otrzymał nagrodę dla najlepszego sportowca szkoły. Wraz z rozpoczęciem studiów stał się politycznym aktywistą. W okresie studiów był również członkiem radykalnej organizacji studenckiej, odpowiedzialnej za liczne akty terrorystyczne w Hawanie. Za główne życiowe idee Fidel Castro obrał socjalizm, marksizm i leninizm. Jako socjalista, Castro wierzył w przekształcanie nie tyle Kuby, co całego świata od systemu kapitalistycznego (chociaż w istocie był on komunistą), w którym biznes i przemysł jest własnością 1 Marek Bankowicz, Przywódcy polityczni współczesnego świata: mężowie stanu, demokraci i tyrani, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2007. 2...