Temat: Symbol w literaturze i malarstwie lub literaturze i muzyce. Omów temat na wybranych przykładach. I. Literatura podmiotu: 1. Malczewski Jacek, Błędne koło [online] [dostęp 16 marca 2012]. Dostępny w Internecie: http://artyzm.com/obraz.php?id=1560. 2. Wyspiański Stanisław, Wesele, Kraków 2007, ISBN 83-7327-237-8. 3. Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, Kraków 2006, ISBN 83-7327-172-2. II. Literatura przedmiotu: 1. Dobrowolski Tadeusz, Nowoczesne malarstwo polskie, Wrocław 1960, Patriotyczne i symboliczne malarstwo Jacka Malczewskiego, str. 280-297. 2. Kopaliński Władysław, w: Słownik symboli, Warszawa 1990, ISBN 83-214-0746-3, Wstęp, s. 7-9. 3. Sztaudynger Stefania, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Wyd. 2, Warszawa 1965, str. 55-89. 4. Zawistowska Danuta, Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, Warszawa 1976, ISBN 83-2897-185-1. III. Ramowy plan wypowiedzi: 1. Określenie problemu: Obecność...