Temat: Symbol w literaturze i malarstwie lub literaturze i muzyce. Omów temat na wybranych przykładach.

I. Literatura podmiotu:

1. Malczewski Jacek, Błędne koło [online] [dostęp 16 marca 2012]. Dostępny w Internecie: http://artyzm.com/obraz.php?id=1560.

2. Wyspiański Stanisław, Wesele, Kraków 2007, ISBN 83-7327-237-8.

3. Żeromski Stefan, Ludzie bezdomni, Kraków 2006, ISBN 83-7327-172-2.

II. Literatura przedmiotu:

1. Dobrowolski Tadeusz, Nowoczesne malarstwo polskie, Wrocław 1960, Patriotyczne i symboliczne malarstwo Jacka Malczewskiego, str. 280-297.

2. Kopaliński Władysław, w: Słownik symboli, Warszawa 1990, ISBN 83-214-0746-3, Wstęp, s. 7-9.

3. Sztaudynger Stefania, Wesele Stanisława Wyspiańskiego, Wyd. 2, Warszawa 1965, str. 55-89.

4. Zawistowska Danuta, Ludzie bezdomni Stefana Żeromskiego, Warszawa 1976, ISBN 83-2897-185-1.

III. Ramowy plan wypowiedzi:

1. Określenie problemu: Obecność symbolu w literaturze i malarstwie Młodej Polski.

2. Kolejność prezentowanych argumentów:

a. obecnośc symboli i ich rola w powieści Stefana Żeromskiego

b. wpływ symboli na wymowę dramatu Stanisława Wyspiańskiego

c. zastosowanie symbolu przez Jacka Malczewskiego i ukazanie związku z "Weselem"

3. Wnioski:

a. obecność symboli w różnych utworach literackich i dziełach malarskich

b. wieloznaczeniowość symboli źródłem różnych interpretacji dzieła

IV. Materiały pomocnicze:

a. karta cytatów