Werter jest tytułowym i głównym bohaterem powieści Johanna Goethego pt. "Cierpienia młodego Wertera". Goethe, pisząc swoje dzieło, nadał mu formę powieści epistolarnej, aby wywołać u czytelnika wrażenie autentyczności opisywanych wydarzeń. Postać Wertera miała olbrzymi wpływ na kulturę epoki. Jego cechy charakteru i usposobienia spowodowały, że został okrzyknięty prototypem bohatera romantycznego, a sposób ubierania się wytworzył nowy trend w modzie, gdy powieść stała się popularna. Werter jest człowiekiem uczuciowym i niezwykle wrażliwym. Kiedy zakochuje się w Lotcie nie liczy się dla niego nic innego niż miłość do ukochanej. Miejscowość, którą zamieszkuje jego ukochana przyrównuje do raju w słowach "leży ono tak blisko nieba!" Uczucie to opanowuje go całego, staje się mu oddany i poświęca cały swój czas tylko i wyłącznie ukochanej. Jej obecność sprawia, że jest szczęśliwy w takim stopniu, że zdaża mu się zapomnieć o tym, że Lotta jest już zaręczona. Werter zachwyca się otoczeniem, w którym się znalazł, wzgórzami i dolinami otaczającymi Walhleim oraz jego mieszkańcami, którzy żyją w sposób prosty, ale są szczęśliwi. Ukochana staje się sensem jego życia, odwiedza go także w snach. Niestety nie zauważa jak szybko miłość, która go ogarnęła wymyka mu się spod kontroli. Nie potrafi już pracować ani myśleć o kimś innym niż jego Lotta. Momentem kulminacyjnym w powieści jest powrót narzeczonego Lotty, Alberta do Wahlheim. Werter sucho relacjonuje swojemu przyjacielowi to, co stanowi sporą zmianę w jego zachowaniu. Następuje gwałtowny zwrot akcji, tytułowy bohater postanawia wyjechać jednocześnie zatracając się coraz bardziej w uczuciu dla Lotty, która stała się nieosiągalna. Jest to dowód na to, że Werter jest dość egocentryczny w sprawach sercowych. Jego poczucie własnej wyjątkowości przeszkadza mu w prawidłowym funkcjonowaniu. Werter zaczyna odczuwać cierpienie z powodu odrzucenia przez Lottę, co objawia się w listach do Wilhelma oraz stylu, w jakim przeprowadził rozmowę z Albertem o samobójstwie jako czynie, który może pomóc w najgorszych sytuacjach. Ciosem dla Wertera była wiadomość o małżeństwie Lotty i Alberta. Próbował się pogodzić z tym faktem, usprawiedliwiając swoją wybrankę w jej wyborze. Od tego czasu, główny bohater zmienił swoje nastawienie do świata. Już nie zachwyca się naturą tak jak wcześniej. Jesienno-zimowa sceneria przepełnia go żalem i smutkiem. Po powrocie do Walhleim gdy w nocy poszedł w miejsce gdzie kiedyś z Lottą spędzał wspaniałe chwile, zastał druzgocący widok. Dookoła wszystko zalane jest wodą, pola, łąki, zagajniki. Werter był...