Mikołaj Kopernik-astronom, prawnik i lekarz, ta systemu heliocentrycznego Maria Składowksa-Curie-1867-1934 zajmowała się badaniem z zakresu fizyki i chemii, odkryła pierwiastki promieniotwórcze(Polon, Rad) Ignacy Łukasiewicz-1822-1882 lampa naftowa, ojciec przemysłu naftowego Ignacy Różycki, Henryk Zygalski, Marian Rejewski-1933 złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, zbudowali działającą kopię i urządzenie deszyfrujące Karol Olszewski-chemik, fizyk, kriogenik, współautor metody skroplenia powietrza, z Zygmuntem Wróblewskim w 1883r. w Krakowie skroplił powietrze. James Watt-maszyna parowa(parowy silnik tłokowy), w 1763 udoskonalił atmosferyczny silnik parowy 1901 nadajnik radiowy- Guglielmo Marconi 1903 samolot- bracia Wright George Stephenson- 1781-1848 brytyjski inżynier, jako 1 zaprojektował lokomotywę parową(Rocket-rakieta) Alfred Nobel-1833-1896 a Sanremo przemysłowiec i naukowiec szwedzki, dynamit, fundator nagrody nobla Thomas Edison- 1847-1931 1 z najbardziej znanych i twórczych wynalazców na świecie, żarówka Karl Benz- 1844-1929 niemiecki inżynier, pionier motoryzacji,1885 1 pojazd z silnikiem spalinowym Igor Sikorski 1889-1972 1 samoloty wielosilnikowe, w pełni udane śmigłowce 1906 trioda 1953 telewizja kolorowa 1957 sztuczny satelita Prawo autorskie- każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze-wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi. Dotyczy: plastyki, fotografii, lutnictwa, wzornictwa przemysłowego, architektury, utworów słowo-muzycznych scenicznych i audiowizualnych, twórczości informatycznej Wynalazek-nowe rozwiązanie techniczne, najczęściej poprzedzone przez pomysł. Wg prawa patentowego wynalazek to unikalne rozwiązanie tech, dotychczas nie opatentowane, posiadające: poziom wynalazcy, nadające się do przemysłowego stosowania Patent-dokument ujawniający nowe rozwiązanie tech. Wzór użytkowy- nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze tech.,dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu. Znak towarowy- prawnie chroniony niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych ,, oznaczają że dany znak podlega ochronie, występujący znak oznacza że jest zarejestrowanym znakiem towarowym i podlega ochronie prawnej, symbolu tego nie można stosować przy niezarejestrowanych znakach , wywodzą się z rynku amerykańskiego i określają niezarejestrowany jeszcze znak towarowy(TM-Trademark)i znak usługowy(SM-Servicemark) Narzędzia: -do mierzenia(przymiar prosty, taśma miernicza, kątownik, suwmiarka, poziomica)-do trasowania(ołówek, rysik traserski,...