Mikołaj Kopernik-astronom, prawnik i lekarz, ta systemu heliocentrycznego

Maria Składowksa-Curie-1867-1934 zajmowała się badaniem z zakresu fizyki i chemii, odkryła pierwiastki promieniotwórcze(Polon, Rad)

Ignacy Łukasiewicz-1822-1882 lampa naftowa, ojciec przemysłu naftowego

Ignacy Różycki, Henryk Zygalski, Marian Rejewski-1933 złamali kod niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma, zbudowali działającą kopię i urządzenie deszyfrujące

Karol Olszewski-chemik, fizyk, kriogenik, współautor metody skroplenia powietrza, z Zygmuntem Wróblewskim w 1883r. w Krakowie skroplił powietrze. James Watt-maszyna parowa(parowy silnik tłokowy), w 1763 udoskonalił atmosferyczny silnik parowy

1901 nadajnik radiowy- Guglielmo Marconi 1903 samolot- bracia Wright

George Stephenson- 1781-1848 brytyjski inżynier, jako 1 zaprojektował lokomotywę parową(Rocket-rakieta)

Alfred Nobel-1833-1896 a Sanremo przemysłowiec i naukowiec szwedzki, dynamit, fundator nagrody nobla

Thomas Edison- 1847-1931 1 z najbardziej znanych i twórczych wynalazców na świecie, żarówka

Karl Benz- 1844-1929 niemiecki inżynier, pionier motoryzacji,1885 1 pojazd z silnikiem spalinowym

Igor Sikorski 1889-1972 1 samoloty wielosilnikowe, w pełni udane śmigłowce

1906 trioda 1953 telewizja kolorowa 1957 sztuczny satelita

Prawo autorskie- każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze-wyrażone słowem, symbolami

matematycznymi, znakami graficznymi. Dotyczy: plastyki, fotografii, lutnictwa, wzornictwa przemysłowego, architektury, utworów słowo-muzycznych scenicznych i audiowizualnych, twórczości informatycznej

Wynalazek-nowe rozwiązanie techniczne, najczęściej poprzedzone przez pomysł. Wg prawa patentowego wynalazek to unikalne rozwiązanie tech, dotychczas nie opatentowane, posiadające: poziom wynalazcy, nadające się do przemysłowego stosowania

Patent-dokument ujawniający nowe rozwiązanie tech.

Wzór użytkowy- nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze tech.,dotyczące kształtu, budowy i zestawienia przedmiotu.

Znak towarowy- prawnie chroniony niepowtarzalny element produktu, skutecznie odróżniający go od produktów konkurencyjnych

℠,™,® oznaczają że dany znak podlega ochronie, występujący znak ® oznacza że jest zarejestrowanym znakiem towarowym i podlega ochronie prawnej, symbolu tego nie można stosować przy niezarejestrowanych znakach ℠,™ wywodzą się z rynku amerykańskiego i określają niezarejestrowany jeszcze znak towarowy(TM-Trademark)i znak usługowy(SM-Servicemark)

Narzędzia: -do mierzenia(przymiar prosty, taśma miernicza, kątownik, suwmiarka, poziomica)-do trasowania(ołówek, rysik traserski, punktak)-do cięcia(nożyce uniwersalne, krawieckie, do blachy, ucinaki czołowe, boczne)- do przerzynania drewna(piła płatnica, otwornica)-do ścierania(papier ścierny)-wielofunkcyjne(kleszcze uniwersalne, obcęgi, szczypce płaskie, okrągłe, młotek)

Zasady konserwacji: właściwe przechowywanie, czystość

BHP: właściwe posługiwanie się narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem, mocowanie materiału obrabianego

Narzędzia mechaniczne: elektryczne(akumulatorowe, sieciowe 230V)pneumatyczne

Podział wiertarek ze względu na mechanizmy: jednobiegunowe; dwubiegunowe; udarowe(wiertarka udarowa, wiertarko-wkrętarka, młoto-wiertarka, wyrzynarka, pilarka tarczowa, piła szablasta, szlifierka oscylacyjna i kątowa, polerka samochodowa,, strugarka elektryczna, frezarka, nożyce elektryczne, gwoździarka elektryczna, opalarka)

Tabliczka znamionowa: marka, model, numer seryjny, moc narzędzia, parametry zasilania, obroty na biegu jałowym, certyfikaty i znaki bezpieczeństwa, max. średnice wiertła(stal, beton, drewno)

Rodzaje wierteł: do metalu, drewna, betonu, wsadła specjalistyczne,

Rodzaje mocowań: uchwyt z kluczykiem, uchwyt SDS

BHP: przy obsłudze urządzeń należy przestrzegać instrukcji obsługi, stosować wyłącznie narzędzia w pełni sprawne, nie przeciążać, używać odpowiedniej odzieży roboczej, w razie potrzeby używać środków ochrony indywidualnej(rękawice, okulary itp.)