Dany jest ciąg (an) o wyrazie ogólnym an= -n2 - 7n. Trzeci wyraz ciagu jest równy: a) 30 b) 12 c) - 12 d) - 30 a3= -3*3 - 7*3= -30 XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx...