Science-fiction a fantasy. Odwołując się do wybranych przykładów literatury fantastycznej, zaprezentuj podobieństwa i różnice w kreacji świata przedstawionego obu odmian gatunkowych. W tej prezentacji chciałbym przedstawić podobieństwa i różnice w kreacji światów w literaturze Science-fiction i Fantasy. Na początek przybliżę definicję z poszczególnych odmian gatunkowych. Według mnie nie powinna być przedstawiana, żadna definicja, ponieważ jak to Sapkowski ujął: „ile słowników, tyle definicji, a każda kolejna wyklucza to, co zawiera poprzednia.”, lecz trzeba przybliżyć definicję, żeby było wiadomo o co w ogóle chodzi w tych gatunkach. Fantastyka jest dziedziną literatury i nie tylko i ma na celu kreowanie istot, które mogą być wytworem wyobraźni, oraz świata którego nie upodobnimy do rzeczywistego, czyli miejsc, czy otoczenia. Powieść fantastyczna rozgrywa się zazwyczaj w czasach średniowiecznych. Inaczej jest z gatunkiem Science-Fiction, gdyż wszystko dzieje się przeważnie w przyszłości. Swiat przedstawiony, czasem pokrywa się z naszym gdyż w tej odmianie gatunkowej ukazane są technologie, które w przyszłości mogą zostać stworzone. Postaciami są bohaterowie zazwyczaj ukazani jako ludzie, lecz coraz częściej dodawane są postacie utworzone przez wyobraźnię, które nie istnieją w rzeczywistości. Obie odmiany różnią się jednym szczególnym przypadkiem,...