„Król Edyp” to dzieło wybitnego, starożytnego pisarza Sofoklesa. Głównym bohaterem dramatu jest tytułowy Edyp. Jest to porzucony syn władcy Teb Lajosa i Jokasty. Został przygarnięty przez Polybosa i Merope – władców Koryntu. Edyp według wyroczni delfickiej miał poczynić ojcobójstwa i kazirodztwa. „Makbet” to dramat średniowieczny. Głównym bohaterem jest Makbet – dowódca wojsk szkockich, mąż Lady Makbet oraz bliski krewny króla Dunkana. W obu utworach pojawiają się przepowiednie, które odgrywają bardzo dużą rolę w życiu bohaterów, którzy są nazywanio mianem tragicznych.

Pierwszy fragment przedstawia losy króla Edypa, który postanowił udać się do wyroczni delfickiej. Uczynił to, ponieważ chciał dowiedzieć się czegoś o swojej przyszłości. Bohater usłyszawszy, że zabije własnego ojca oraz ożeni się z matką, postanawia wyjechać z Koryntu. W drodze do Teb, Edyp spełnia pierwszą część przepowiedni i zabija Lajosa, swojego prawdziwego ojca. Po wkroczeniu do miasta bohaterskim czynem zabija Sfinksa i pojmuje za żonę Jokastę, dzięki czemu spełnia się druga część przepowiedni. Bohater starał się oszukać los i uciec przed nim, jednak okazało się to niemożliwe. W rezultacie Edyp okalecza się i odchodzi w nieznane a jego matka równocześnie żona popełnia samobójstwo.

Drugi fragment opowiada o losach Makbeta. Był on wodzem wojsk szkockich, którego uważano za wzorowego. Jednak pod wpływem swojej żony Lady Makbet i przepowiedni odkrywa swoją złą stronę. Przepowiednia według Makbeta jest nierealna oraz niemożliwa, ale okazuje się prawdziwa. Czarownice w utworze symbolizują zło. Przedstawiają one podświadomość człowieka – jego marzenia, sny. Poprzez przepowiednie głoszące przez czarownice, Makbet zmienia się diametralnie. Czarownice chciały wprowadzić w błąd Makbeta. Ukazały mu się trzy zjawy. Pierwsza przestrzegła króla przed Makdufem, druga uspokoiła go mówiąc, że nikt kto został zrodzony z kobiety go nie pokona. Kolejna zaś rzekła, że będzie bezpieczny dopóki, dopóty las Birnamski nie ożyje. Bohater doznał spokoju, ponieważ uznał ostatnią przepowiednię za pełną ironii.

Oba utwory są do siebie bardzo podobne. Bohaterowie dzięki przepowiedniom wiedzieli co stanie się w przyszłości, jednak nie wiedzieli w jaki sposób. Edypowi ukazano przyszłość pełną zła i grozy, zaś Makbet dostał od czarownic tak jakby wskazówki. Edyp chciał oszukać los i przed nim uciec. Zaś Makbet ufał przepowiedniom i dążył do ich jak najszybszego zrealizowania.