Wybrałam temat ‘’Wielcy dzieła i wielcy twórcy kultury epoki Romantyzmu,,. Epoka Romantyzmu jest bardzo obfita w różne opowieści oraz wiersze o miłości. Nie które utwory czytałam po kilka raz i dzisiaj chciałabym wam w skrócie przedstawić tych autorów i te utworu które uważam za największe i najcudniejsze. Romantyzm epoka w historii sztuki i literatury, trwająca od lat 90. XVIII wieku do lat 40. XIX wieku. Romantycy zwrócili uwagę na życie wewnętrzne człowieka – duchowość, uczucia, emocje, a również na odrębność jednostki ludzkiej, jej odmienność i indywidualność. Dominacja uczucia nad rozumem była także buntem przeciwko zastanej rzeczywistości i obowiązującym w niej normom społecznym. W Polsce rozpoczął sie w 1822 trwała do 1863. A teraz w skróceniu opowiem wam o najwybitniejszych twórcach tej epoki. Jeden z najwybitniejszych twórców to Adam Mickiewicz. Adam Bernard Mickiewicz urodził sie 24 grudnia 1798 roku w Zaosie. W latach 1807 – 1815 uczęszczał do dominikanskiej szkoły powiatowej w Nowogródku. W 1815 Mickiewicz wyjechał do Wilna w celu podjęcia studiów. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim. Był jednym z zalożycieli Towarzystwa Filomatów i Towarzystwa Filaretów. W Kownie pracował jako nauczyciel. W 1823 został aresztowany i uwięziony w klasztorze bazylianow w Wilnie, a nastepnie skazany na zesłanie. Udał się do Paryżu gdzie osiedlił się na stale. Zmarł nagle podczas epidemii cholery. Jego ciało zostało przewiezione do Paryża i w 1855 pochowany na cmentarzu w Montmorency, w roku 1890 zwłoki zostałe przeniesione na Wawel. Adam Mickiewicz zapoczątkował epokę romantyzmu. Podczas pobytu w Kownie powstały jego pierwsze większe utwory: II i IV część ,,Dziadów” oraz ,,Grażyna”. Będąc w Drezna napisał swe najbardziej patriotyczne dzieło III część ,,Dziadów”. W 1834 w Paryżu powstał jego największy utwór ,,Pan Tadeusz”. W jego twórczości odbił się klasycyzm, wczesny i pózny romantyzm oraz realizm. A teraz troszeczkę dokładniej opowiem o zbiorze ballad Adama Mickiewicza ,,Ballady i romanse” ten zbiór został wydany w 1822 w Wilnie jako część pierwszego tomu Poezji. Uważany jest za początek rozwoju epoki romantyzmu. Ballady są silnie osadzone w realiach historycznych. Scisle sa okreslone miejsca akcji np. świteź, Płużny i.t.d. W tą zeczywistość wkracza swiat nadprzyrodzony. Utwór ocenia czyny ludzkie i wprowadza ład moralny, wymusza odpowiedzialności za czyny. To zauważamy w utworach ,,Lilije”, ,,świtezianka” i inne. W balladzie ,,Romantyczność” jest bardzo dobrze przedstawiona dominacja uczuć nad rozumem. Występujące w tomie opisy przyrody służą do...