Chociaż wyszukiwarki internetowe korzystają z coraz doskonalszych mechanizmów penetrujących Sieć, to gdy próbujemy odnaleźć konkretne informacje, musimy mieć cierpliwość i poświęcić sporo czasu. Jednak stosując podstawowe reguły wyszukiwania, z pewnością skrócimy czas dotarcia do odpowiednich stron WWW. Postaramy się zatem powiedzieć, co zrobić, aby docierając do ukrytej w Sieci informacji, nie trzeba było przeglądać setek stron WWW, wyświetlanych jako odpowiedź wyszukiwarki na zadane przez nas zapytanie. Wiemy, że podstawą efektywniejszego wykorzystania tego, co oferuje Sieć, jest posiadanie elementarnej wiedzy o funkcjonujących w Internecie mechanizmach katalogujących i wyszukujących oraz znajomość zasad wyszukiwania, ale rzadko kto stosuje te zasady. Zatem krótko przypominamy o tym, co pomoże nam w sieciowych poszukiwaniach. Podstawową częścią każdej wyszukiwarki jest tzw. robot, który zbiera informacje z Sieci. Jest to specjalny program napisany według algorytmu, który samodzielnie przeszukuje Internet, analizuje zawartość stron WWWW i zapamiętuje wszystko, co znajdzie na tych stronach, w swojej bazie danych. Gdy robot już wcześniej przeszukiwał dany serwis, to za kolejnym razem sprawdza, czy coś się w nim zmieniło - jeżeli tak, to aktualizuje swoją bazę (tzw. index). Ta część pracy wykonywanej przez wyszukiwarkę jest niewidoczna dla użytkownika. Natomiast internauta widzi efekty pracy wykonywanej przez drugi moduł wyszukiwarki, czyli system umożliwiający zadawanie pytań (okienko wyszukiwarki wraz z zestawem opcji dodatkowych do wyboru) oraz wykaz adresów odnalezionych stron WWW. Wpisanie do okienka poszukiwanego słowa lub wyrażenia i uruchomienie procesu wyszukiwania kliknięciem odpowiedniego przycisku, powoduje wyświetlenie listy stron, zawierających szukane słowo czy wyrażenie. Przy czym kolejność na liście odpowiedzi jest wybierana przez mechanizm wyszukujący tak, aby szukane słowo występowało na danej stronie WWW jak najczęściej (m.in. w tytule, słowach kluczowych, treści strony) i na jak najwyższych miejscach. Dzięki temu trafność odpowiedzi może być najwyższa. Większość portali internetowych oferuje, oprócz profesjonalnie przygotowanych katalogów stron WWW, odpowiednio przygotowane mechanizmy wyszukujące. Katalog to spis wielu tysięcy stron WWW, poukładanych w działy według tematów, opracowany przez zespół redaktorów, którzy oglądają internetowe witryny i je weryfikują, a następnie klasyfikują do odpowiednich kategorii. W każdym dziale tematycznym umieszczane są coraz bardziej szczegółowe podrozdziały, zawierające adresy stron WWW...