SPECJACJA

Jest to powstanie nowych gatunków w wyniku przekształceń form już istniejących.

Rodzaje izolacji:

Izolacja geograficzna - spowodowana jest obecnością mórz, gór, rzek.

Izolacja rozrodcza - prowadzi do braku przepływu genów (np. siedliskowa, sezonowa, anatomiczno-morfologiczna).

Rodzaje specjacji:

Allopatryczna - ten sam gatunek, różne cechy dla osobników oddzielonych np. wyspą.

Powstaje według schematu:

I. Izolacja geograficzna II. Izolacja rozrodcza III. Nowy gatunek

Sympatryczna - zachodzi na jednym terenie gdy powstaje bariera rozrodcza.

W wyniku specjacji powstają gatunki:

Eurytopowe

przejawiają brak jakichkolwiek specjacji

żyją w zmiennym klimacie

wykazują szeroki zakres tolerancji

obejmują duży zasięg geograficzny

np. konik pospolity

Stenotopowe

przejawiają daleko idące adaptacje

żyją w niezmiennym klimacie

wykazują niski zakres tolerancji

obejmują niewielkie zasięgi

np. goryl