SPECJACJA Jest to powstanie nowych gatunków w wyniku przekształceń form już istniejących. Rodzaje izolacji: Izolacja geograficzna - spowodowana jest obecnością mórz, gór, rzek. Izolacja rozrodcza - prowadzi do braku przepływu genów (np. siedliskowa, sezonowa, anatomiczno-morfologiczna). Rodzaje specjacji: Allopatryczna - ten sam gatunek, różne cechy dla osobników oddzielonych np. wyspą. Powstaje według schematu: I. Izolacja geograficzna II. Izolacja rozrodcza III. Nowy gatunek Sympatryczna - zachodzi na jednym terenie gdy powstaje bariera rozrodcza. W wyniku specjacji powstają gatunki:...