Podmiot liryczny zwraca się do ludzi młodych- pozytywistów, aby realizować hasła nowej epoki. Mówi, że należy zdobywać wiedzę i nie należy porzucać przeszłości, która daje młodszym pokoleniom doświadczenie. "Nieście więc wiedzy pochodnie na czele"- nobilitacja wiedzy postępu. Uważa też, że należy...