EUROPEJSKIE ORGANIZACJE TERRORYSTYCZNE – STRONA NOTATEK Slajd 1. Witam. Temat Mojej dzisiejszej prezentacji są „europejskie organizacje terrorystyczne”. Pragnę przedstawić Państwu podstawowe informacje oraz przybliżyć obszar w obrębie organizacji terrorystycznych, utworzonych i siejących spustoszenie na terenie Europy. Slajd 2. Główne zagadnienia które chciałbym dzisiaj poruszyć, to: 1. POCZĄTKI TERRORZYMU W EUROPIE 2. TERRORYZM W NIEMCZECH 3. TERRORYZM WE WŁOSZECH 4. TERRORYZM WE FRANCJI 5. TERRORYZM W IRLANDII – PÓŁNOCNEJ 6. TERRORYZM W HISZPANI Slajd 3. Lata sześćdziesiąte XX wieku można nazwać „złotą erą” europejskiego terroryzmu. Powszechnie uważa się, Że współczesny terroryzm europejski datuje się od 1968 r., kiedy to na całym świecie, jak grzyby po deszczu, zaczęły się wyłaniać siły radykalnej lewicy . Organizacje te sprzeciwiały się najczęściej kapitalizmowi, autorytarnym rządom oraz imperializmowi. Powstawały również organizacje terrorystyczne o charakterze etnicznym czy separatystycznym. Przedstawione w tej prezentacji ugrupowania terrorystyczne, są najbardziej znanymi i stanowią stadium rozwoju terroryzmu w Europie Zachodniej. Slajd 4. Rozpatrując zjawisko terroryzmu w Republice Federalnej Niemiec należy zwrócić uwagę, Iż był on wewnętrznie zróżnicowany. Różnica polegała przede wszystkim w przesłankach ideologicznych. Wraz ze wzrostem niepokojów młodzieżowych w 1966 roku, nastąpił rozłam na nowej lewicy. Głównym powodem rozłamu, była kwestia stosowania przemocy. W wyniku tego podziału powstały dwa nurty. Pierwszy z nich nazywany był „czerwoną linią”, drugi „czarną linią”. Zwolennicy „czerwonej linii” kategorycznie odrzucali przemoc jako metodę swojego działania. Kierowali się neoanarchizmem, odwołując się do doktryn anarchistycznych z przełomu XIX oraz XX wieku. Za jeden z głównych celów, jak pisze Maria Tomczak, wyznaczonych sobie była:... likwidacja państwa, będącego – w ich mniemaniu – tworem sztucznym, ograniczającym lub wręcz likwidującym wolność jednostek. Zwolennicy drugiego nurtu, tak zwanej „czarnej linii”, byli zdania, iż należy jak najszybciej podjąć siłową walkę z państwem. Główną ideą tego nurtu były poglądy Herberta Marcusego, który łączył teorię Marksa z psychoanalizą Freuda. Najsłynniejszą organizacją terrorystyczną, działającą na terenie Republiki Federalnej Niemiec, była Frakcja Czerwonej Armii. Slajd 5. Najsłynniejszą organizacją terrorystyczną, działającą na terenie Republiki Federalnej Niemiec, była Frakcja Czerwonej Armii (Rote Armee Fraktion, RAF), zwana również Grupą Baader-Meinhof. Początek działalności datuje się...