W artykule wyjaśnię pojęcie terroryzmu. Przedstawię przedmioty ataków terrorystycznych z wykorzystaniem środków transportu lądowego, morskiego i powietrznego. Omówię sposób wykorzystania owych systemów. Wskażę służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo w danym transporcie. Następnie wymienię ataki i zamachy terrorystyczne z danej kategorii. WSTĘP Na początku wyjaśnię czym jest terroryzm i jakie są przedmioty zamachu terrorystycznego. Otóż terroryzm jako zjawisko można definiować na setki sposobów. Ogólnie tym mianem określa się wszelakie użycie siły lub przemocy wobec ludzi, co ma na celu zastraszenie i wymuszenie określonego zachowania . Terroryzm można też zdefiniować precyzyjniej jako brutalny atak dokonany z premedytacją, aby osiągnąć określone cele polityczne poprzez uderzenie w bezbronne ofiary takie jak ludność cywilną, żołnierzy nieuzbrojonych lub niepełniących służby, personel wojskowy lub ośrodki wojskowe niebędące w stanie gotowości bojowej . Terroryzm cechuje się m.in. poprzez : • stosowanie przemocy, siły lub groźby ich użycia, • polityczna motywacja sprawców, • działanie w celu wywołania strachu, groźby, • chęć wywołania psychologicznych skutków i reakcji, • rozróżnienie celu zamachu i bezpośredniej ofiary, • celowość i planowanie działania, • metoda walki, • konflikt z obowiązującymi regułami zachowań społecznych, • wymuszenia, • wykorzystywanie mediów w celu poszukiwania rozgłosu, • zbrodnia ślepa (przypadkowy dobór ofiar), • wykorzystywanie symboliki, • 1nieobliczalność działań sprawców, • ukryty charakter organizacji stosującej metody terrorystyczne Przedmiotem zamachu terrorystycznego w dzisiejszych czasach są różne obiekty m.in. władze rządowe, policja i wojsko, biznes, obywatele całego kraju, a także środki transportu lądowego, morskiego i powietrznego. Niniejszy artykuł poświęcę właśnie środkom transportu lądowego, morskiego , a także powietrznego. Przedstawię dokonane ataki terrorystyczne z wykorzystaniem owych środków transportowych i po krótce je opiszę. 1. SYSTEM TRANSPORTU DROGOWEGO I KOLEJOWEGO JAKO PRZEDMIOT ATAKÓW TERRORYSTYCZNYCH Wyżej wymienione systemy transportu jak i również cała infrastruktura metra, jest przedmiotem nadzwyczajnego zainteresowania organizacji terrorystycznych. Aby przewóz osób i transport ekwipunków niebezpiecznych przebiegał prawidłowo w obszarze bezpieczeństwa i porządku publicznego powoływane są odpowiednie służby m.in. Policja, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Inspekcja Transportu Drogowego, Straż Ochrony Metra. Służby te w skoordynowany sposób działają nad...