Krzysztof Kamil Baczynski urodził sie w 1921 roku zmarł w 1944 roku. Poległy w powstaniu Warszawski ojciec Stanisław Baczyński był poetą studiował filozofię i polonistykę. W roku 1912 ożenił się ze Stefanią i przeniósł sie do Warszawy. Matka Stefania Baczyńska urodzona w Warszawie skończyła studia polonistyczne gdzie poznała Stanisława Baczyńskiego. W 1918 roku ukończyła kurs pedagogiczny.Nauczycielka i autorka podręczników do ćwiczeń gramatycznych,ortograficznych i stylistycznych. Krzysztof Kamil Baczyński uczęszczał od 1933 roku do państwowego gimnazjum im Stefana Batorego gdzie w 1939 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Należał do półlegalnej organizacji młodzieży socjalistycznej - Spartakus. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie. Uczeszczał do miejskiej szkoły sztuk zdobniczych i malarskich im Cypriana Norwida. Od 1940 roku publikował tomiki wierszy pod psełdonimem Jan Bugaj, a także anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach. Jako poeta współpracował z referatem literackim Podwydziału Propagandy Mobilizacyjnej - Rój,bióra informacji i propagandy AK. Od jesieni 1942 studiował polonistykę na tajnych kompletach uniwersytetu Warszawskiego.Był w komitecie redakcyjnym wydawanego miedzy grudniem 1943 a kwietniem 1944 miesięcznika literacko społecznego - droga, tworzonego przez grupe młodzieży akademickiej. Był członkiem socjalistycznej organizacji - płomienia. W lecie 1943 roku wstapił do harcerskich grup szturomych Ak.Ukończył turnus szkoły podhorążych, rezerwy piechoty - agricola ze stopniem starszego strzelca podhorążego rezerwy piechoty.Od 1943 roku był w drugim plutonie - alek. W chwili wybuchu powstania Warszawskiego niezdołał dotrzeć do swojego plutonu, walczył w okolicy Placu Teatralnego, tam też zginął. Zaczął pisać jako gimnazjalista. W 1941 roku nastepuje zwrot do tradycji romantycznej, poeta doznaje porażenia okupacyjnego