Krzysztof Kamil Baczynski urodził sie w 1921 roku zmarł w 1944 roku. Poległy w powstaniu Warszawski ojciec Stanisław Baczyński był poetą studiował filozofię i polonistykę. W roku 1912 ożenił się ze Stefanią i przeniósł sie do Warszawy. Matka Stefania Baczyńska urodzona w Warszawie skończyła studia polonistyczne gdzie poznała Stanisława Baczyńskiego. W 1918 roku ukończyła kurs pedagogiczny.Nauczycielka i autorka podręczników do ćwiczeń gramatycznych,ortograficznych i stylistycznych. Krzysztof Kamil Baczyński uczęszczał od 1933 roku do państwowego gimnazjum im Stefana Batorego gdzie w 1939 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Należał do półlegalnej organizacji młodzieży socjalistycznej - Spartakus. W czasie okupacji niemieckiej mieszkał w Warszawie. Uczeszczał do miejskiej szkoły sztuk zdobniczych i malarskich im Cypriana Norwida. Od 1940 roku publikował tomiki wierszy pod psełdonimem Jan Bugaj, a także anonimowo w podziemnych antologiach i czasopismach. Jako poeta współpracował z referatem literackim Podwydziału Propagandy Mobilizacyjnej - Rój,bióra informacji i propagandy AK. Od jesieni 1942 studiował polonistykę na tajnych kompletach uniwersytetu Warszawskiego.Był w komitecie redakcyjnym wydawanego...