Sonet "Kowal" pochodzący z tomu "Sny o potędze" jest typowym przykładem poetyckiego nawiązania do nietzscheanizmu. Wiersz ten miał byś symbolem walki z typowymi dla dekadentyzmu przejawami zniechęcania, pesymizmu, z poczuciem bezradności. Podmiot liryczny jawi się jako kształtujący w poczuciu wolności i siły swoje wnętrze- nadczłowiek. Podmiot liryczny wskazuje na nowe źródło siły i aktywności życiowej, na pracę nad własną duchowością, charakterem i osobowością. Celem dążeń człowieka powinny być siła i wielkość, dające poczucie wewnętrznego...