Mówi się o coraz sprawniejszym działaniu policji. Wydaje mi się, że nie możemy brać tego faktu za pewnik, ale potwierdzony przez statystyki jest spadek liczby przestępst w Polsce. Największa w historii policji polskiej jest także wykrywalność przestępstw. Spadek liczby przestępst można tłumaczyć niżem demograficznym, ponieważ występuje korelacja między popełnianiem przestępst a wiekiem sprawcy. Kolokwialnie mogę powiedzieć, że im mniej młodych ludzi, tym bezpieczniej. Spadek popełnianych czynów przestępczych można być może też tłumaczyć postępującą zamożnością społeczeństwa. Ponadto warto wspomnieć, że większość przestępst popełniana jest w miastach. Dzieje się tak z powodu mechanizmu kontroli społecznej. Na obrzeżach miast czy wsiach, gdzie ludzie znaja wielu swoich sąsiadów, łatwiej było by odnaleźć sprawcę, który ponadto zapłaciłby wysoka cenę. Poza ewentualnymi sankcjami karnymi, byłby równiez np wzgardzony, czy wyśmiewany w miejscu zamieszkania. Wg statystyk z 2011 roku najwięcej zabójstw zostało dokonanych w województwie Mazowieckim, zaś najwięcej kradziezy oraz pobić na Śląsku. Na Śląsk co raz więcej ludzi wybiera się w poszukiwaniu pracy, miasto rozwija się, wzrasta anonimowość- a to jest jedną z przyczyn wzrostu czynów przestępczych. Województwa świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie i podkarpackie są statystycznie najbezpieczniejsze. “W tych regionach występuję niski stopień uprzemysłowienia, urbanizacji, ludność jest bardziej konserwatywna - są to czynniki, które w dużej mierze hamują występowanie zjawiska przestępczości” Miasta o najwyższej przestępczości to Katowice (niezmiennie od lat; najwyższy jest wskaźnik zagrożenia wystąpienia przestępstwa kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży z włamaniem,rozbojuz użyciem broni palnej, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.), Wrocław (najwięcej przestępstwnarkotykowych), Kraków(najwyższe ryzyko wystąpienia przestępstwa rozboju), Poznań(najwyższe ryzyko wystąpienia przestępstwa kradzieży samochodu). W wyjaśnieniu fenomenu Katowic mogą ponownie pomóc statystyki- szacuje się bowiem, że w ciągu dnia, może przebywac tam nawet milion osób, przyczym zameldowanych jest zalednie 300tys. Szczęśliwie liczba przestępstw maleje (o 600 przypadków mniej w porównaniu z rokiem 2010) np dzięki kampaniom społecznym takim jak "Nie reagujesz – akceptujesz", "Razem Bezpieczniej w Regionie". Przedstawiam zestawienie najczęściej popełnianych przestępstw w Polsce.: 1. Kradzieże. Co kradnie się najczęściej na ulicach? -komórki -portfele -biżuteria-Łańcuszki, kolczyki -markowe ciuchy -torebki -rowery -samochody -nawigacja i...