MAŁŻEŃSTWO CZY WOLNY ZWIĄZEK? Niezalegalizowany związek kobiety i mężczyzny jest określany jako konkubinat, kohabitacja „małżeństwo bez papierka” Pojęcie „kohabitacja” pochodzi od łac. słowa cohabitare – współmieszkać Związek kohabitacyjny tworzą dwie osoby płci przeciwnej, wspólnie zamieszkujące przez dłuższy okres, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i utrzymujące stosunki seksualne. Generalnie związki nieformalne są bardziej akceptowane przez mężczyzn niż kobiety- niezobowiązujący związek jest dla nich bardziej wygodny Kobiety zorientowaną na karierę zawodową częściej wybierają kohabitację Mężczyźni zorientowani na karierę bardziej dążą do małżeństwa – liczą na różne formy wsparcia. Kohabitujace kobiety są bardziej niekonwencjonalne w zachowaniach seksualnych, w podziale ról ze względu na płeć. Dla mężczyzn istotny jest stosunek do czasu wolnego (szczególnie młodych) – małżeństwo redukuje czas wolny, nadmiar obowiązków domowych, porzucenie przyzwyczajeń, W wolnych związkach partnerskich istnieje ukryte założenie, że partnerzy w każdej chwili mogą się rozstać, ogranicza to wspólne i dalsze plany i planowanie potomstwa. Są to zwykle ludzie o liberalnych poglądach i wartościach, tradycja ma mniejsze znaczenia, religijność nie jest ważna . Z badani porównawczych wolnych związków i małżeńskich wynika że kohabitujący częściej cierpią na depresję niż poślubieni partnerzy. Dla kobiet żyjących w wolnych związkach sytuacja jest równie niepewna jak dla rozwiedzionych Konkubinat przedmałżeński powodował większe ryzyko rozwodu, nawet biorąc pod uwagę posiadanie potomstwa. Bycie w wielu wolnych związkach przed ślubem jest zasadniczym...