MAŁŻEŃSTWO CZY WOLNY ZWIĄZEK?

Niezalegalizowany związek kobiety i mężczyzny jest określany jako konkubinat, kohabitacja

„małżeństwo bez papierka”

Pojęcie „kohabitacja” pochodzi od łac. słowa cohabitare – współmieszkać

Związek kohabitacyjny tworzą dwie osoby płci przeciwnej, wspólnie zamieszkujące przez dłuższy okres, prowadzące wspólne gospodarstwo domowe i utrzymujące stosunki seksualne.

Generalnie związki nieformalne są bardziej akceptowane przez mężczyzn niż kobiety- niezobowiązujący związek jest dla nich bardziej wygodny

Kobiety zorientowaną na karierę zawodową częściej wybierają kohabitację

Mężczyźni zorientowani na karierę bardziej dążą do małżeństwa – liczą na różne formy wsparcia. Kohabitujace kobiety są bardziej niekonwencjonalne w zachowaniach seksualnych, w podziale ról ze względu na płeć. Dla mężczyzn istotny jest stosunek do czasu wolnego (szczególnie młodych) – małżeństwo redukuje czas wolny, nadmiar obowiązków domowych, porzucenie przyzwyczajeń, W wolnych związkach partnerskich istnieje ukryte założenie, że partnerzy w każdej chwili mogą się rozstać, ogranicza to wspólne i dalsze plany i planowanie potomstwa. Są to zwykle ludzie o liberalnych poglądach i wartościach, tradycja ma mniejsze znaczenia, religijność nie jest ważna . Z badani porównawczych wolnych związków i małżeńskich wynika że kohabitujący częściej cierpią na depresję niż poślubieni partnerzy.

Dla kobiet żyjących w wolnych związkach sytuacja jest równie niepewna jak dla rozwiedzionych Konkubinat przedmałżeński powodował większe ryzyko rozwodu, nawet biorąc pod uwagę posiadanie potomstwa.

Bycie w wielu wolnych związkach przed ślubem jest zasadniczym powodem niestabilności małżeństw. Osoby żyjące w wolnych związkach przedmałżeńskich wykazywały mniejsze zaangażowanie dla swojego małżeństwa i większą skłonność do rozwodów w przypadku kumulowania się problemów . Osoby będące w konkubinacie częściej mają problem z alkoholem niż małżonkowie i osoby samotne, bo małżonkowie są bardziej konwencjonalni w zachowaniu i stylu życia. Kohabitujący młodzi rzadziej mieszkali w rodzinie pochodzenia z obojgiem rodziców, częściej wychowywani byli tylko przez matki.

Mężczyźni z rodzin pełnych częściej planują małżeństwo.

Kobiety pochodzące z rodzin niezgodnych i rozwiedzionych częściej decydują się na kohabitację

Agresja jest dwa razy większa wśród kohabitujących niż małżonków,

dotkliwa przemoc jest 5 razy częstsza.

Częściej - nadużycia seksualne wobec dzieciMałżeństwo spowalnia proces rozwoju agresji i przeciwdziała jej generowaniu się.