Moim zdaniem współcześni twórcy w swoich dziełach chętnie odwołują się do tradycyjnych baśni, mitów i legend, ponieważ chcą nawiązać do twórczości wybitnych autorów tych dzieł, a także zwrócić uwagę na swoje dzieła. Pierwszym argumentem na potwierdzenie mojej tezy jest to , że współcześni twórcy chcą aby, duża ilość ludzi chętnie oglądała ich filmy lub czytała ich książki , ponieważ chcę mieć jak najwięcej odbiorców. Kolejnym argumentem jest stwierdzenie, że baśnie mity i legendy oddziałują emocjonalnie na czytelnika. Czytając lub oglądając je przypominamy sobie teksty z dzieciństwa, na chwilę wracamy do tamtejszych lat. Twórcy chcą ostrzec młode pokolenie przed podejmowaniem złych decyzji. Przykładem tego jest "Pszczółka Maja" , która jest bohaterką filmu animowanego. Była ona sprytna, odważna pomagała swoim przyjaciołom oraz zawsze podejmowała...