Moim zdaniem współcześni twórcy w swoich dziełach chętnie odwołują się do tradycyjnych baśni, mitów i legend, ponieważ chcą nawiązać do twórczości wybitnych autorów tych dzieł, a także zwrócić uwagę na swoje dzieła.

Pierwszym argumentem na potwierdzenie mojej tezy jest to , że współcześni twórcy chcą aby, duża ilość ludzi chętnie oglądała ich filmy lub czytała ich książki , ponieważ chcę mieć jak najwięcej odbiorców.

Kolejnym argumentem jest stwierdzenie, że baśnie mity i legendy oddziałują emocjonalnie na czytelnika. Czytając lub oglądając je przypominamy sobie teksty z dzieciństwa, na chwilę wracamy do tamtejszych lat. Twórcy chcą ostrzec młode pokolenie przed podejmowaniem złych decyzji. Przykładem tego jest "Pszczółka Maja" , która jest bohaterką filmu animowanego. Była ona sprytna, odważna pomagała swoim przyjaciołom oraz zawsze podejmowała dobre decyzje.

Trzecim, a zarazem ostatnim moim argumentem jest to , że baśnie, mity, legendy, są tekstami uniwersalnymi. Morały płynące z nich są pomocne i aktualne, czyli że dobro zwycięża nad złem. Można się też z nich wiele nauczyć.

Myślę, że przytoczone argumenty pozwolą w pełni zgodzić się z twierdzeniem w temacie "Dlaczego, Twoim zdaniem, współcześni twórcy w swoich dziełach chętnie odwołują się do tradycyjnych baśni, mitów, legend?"