By pracowało się coraz lepiej

Można powiedzieć, że firma w której pracuję ma całkiem niezły system motywacyjny. Są przeróżne targety, za które można otrzymać dodatkowe pieniądze, więc każdy się stara, oczywiście mniej lub więcej i na swój własny sposób. Od wielkości sprzedaży i wykonania miesięcznych zadań, zależy nasza pensja. Jako, że objęta jest tajemnicą, nikt nie wie ile zarabia kolega i koleżankapodsumowanie odbywałoby się po zakończonym roku. Kryteria, które można by brać pod uwagę to:

• planowanie i organizacja (dobry pracownik jest punktualny, unika opóźnień w odpowiadaniu na korespondencję od przełożonych, jak i od klientów, upewnia się, że jego zadania zostaną wykonane także pod jego nieobecność, zapisuje ważne daty, dobrze zarządza swoim czasem, tak, aby mieć czas na wyznaczone priorytety)

• energia i dążenie do celu (dobry pracownik pracuje szybko i energicznie, ale skutecznie, gotowy jest do poświęceń, żeby tylko osiągnąć cel, ale również, żeby go przekroczyć, nie ogranicza się jedynie do minimum wyznaczonego przez przełożonych, pozytywnie reaguje na bardzo wysokie wymagania klientów i stara się ich zaspokoić)

• motywowanie współpracowników (efektywny pracownik jest wzorem dla innych pod względem jakości relacji z klientami, ale także pod względem szale musiałby też wiedzieć o tym, jaka nagroda czeka go po takim roku. Oczywiście, żeby ten sposób motywacji miał sens, potrzebne jest wprowadzenie odpowiednich premii finansowych, czy to jednorazowych, czy to w formie podwyżki. Uważam, że taka forma motywacji dobrze wpłynęłaby na większość pracowników, którym zależy na tym, aby dobrze wykonywać swoją pracę i jednocześnie czuć się dobrze za tę pracę wynagradzanym.