By pracowało się coraz lepiej Można powiedzieć, że firma w której pracuję ma całkiem niezły system motywacyjny. Są przeróżne targety, za które można otrzymać dodatkowe pieniądze, więc każdy się stara, oczywiście mniej lub więcej i na swój własny sposób. Od wielkości sprzedaży i wykonania miesięcznych zadań, zależy nasza pensja. Jako, że objęta jest tajemnicą, nikt nie wie ile zarabia kolega i koleżankapodsumowanie odbywałoby się po zakończonym roku. Kryteria, które można by brać pod uwagę to: • planowanie i organizacja (dobry pracownik jest punktualny, unika opóźnień w odpowiadaniu na korespondencję od przełożonych, jak i od klientów, upewnia się, że jego zadania zostaną wykonane także pod jego nieobecność, zapisuje ważne daty, dobrze zarządza swoim czasem, tak, aby mieć czas na wyznaczone priorytety) • energia i dążenie do celu (dobry pracownik pracuje szybko i energicznie, ale skutecznie, gotowy jest do poświęceń, żeby tylko osiągnąć cel, ale również, żeby go przekroczyć, nie ogranicza się jedynie do minimum wyznaczonego przez przełożonych, pozytywnie reaguje na bardzo wysokie...