(Wstęp) Każdego dnia telewizja, radio, prasa oraz internet raczy nasze zmysły komunikatami o nowych produktach i usługach. Ogromne kolorowe billboardy ustawione przy trasach samochodowych, wszechobecne reklamy internetowe wzbudzają w nas żądze posiadania. To właśnie reklama. Z jednej strony fascynuje, bawi, z drugiej strony oburza, szokuje. Dysponuje siłą, z której nie zdajemy sobie sprawy, siłą kształtowania naszych wyborów, przekonań. Ta moc ukryta jest w obrazie, dźwięku, słowie, które dla swoich potrzeb reklama wykorzystuje. Funkcjonowanie dzisiejszego życia gospodarczego w XXI w. Jest (wręcz niemożliwe) nie do pomyślenia bez reklamy. Istnieją całe gałęzie gospodarki, takie jak przemysł konsumpcyjny czy różnego rodzaju usługi, którym dalszy rozwój i działanie bez reklamy byłby poważnie zagrożony. W czasach wolnej konkurencji toczy się nieustanna walka producentów o zjednanie sobie konsumentów, a główną ich bronią w tej walce jest reklama. Tak jak wiele wynalazków również reklama jest bardzo stara. Pierwszych takich przekazów możemy doszukać się już w starożytności. Pierwowzór reklamy obecnie nam znanej oraz gwałtowny jej rozwój przypada na początek XX w. Definicja reklamy mówi nam, że jest to akt konsumpcji, którymi następuje przekaz informacji. Aby informacja mogła zostać przekazana odbiorcy, pomiędzy nim a nadawcą komunikatu musi istnieć wspólny kod. „Wspólny kod”, o którym mowa w definicji ma kluczowe znaczenie. Poprzez użycie najróżniejszych środków językowych nadawca dąży do identyfikacji z odbiorcą w celu umotywowania go do dokonania właśnie tej transakcji. Warto wspomnieć o pochodzeniu kluczowego dla mego tematu słowa, gdyż pozwoli to lepiej zrozumieć naturę tego zjawiska, Etymologi słowa reklama, należy szukać w źródłosłowie Łacińskim – czasownik „reclamo” oznacza krzyczeć do kogoś. Język jest podstawowym elementem reklamy i każdy użyty w niej zwrot a, nawet pojedyncze słowo jest na wagę złota, dlatego nawet nad hasłami, które wydają nam się głupie i wyświechtane pracowali wykwalifikowani copywriterzy, czyli twórcy reklam. Język jest również najbardziej naturalnym narzędziem perswazji zaś reklama jej najczęściej spotykanym rodzajem. Oprócz elementów perswazji w przekazie powinny znaleźć się również elementy informacyjne takie jak np. cena produktu, nazwa firmy. Proporcje, w jakich występują, są różne, zależą one od przedmiotu reklamy, medium oraz adresata. Tak więc w reklamie czekoladek lub cukierków będą przeważać elementy „nakłaniające", czyli perswazja. W sytuacjach gdy będziemy reklamować samochód lub sprzęt RTV powinno pojawić się...