Etymologia nazwy – romanticus – określenie

zw. z opowieść. o nadzwyczajnych przygodach

rycer. – Romausy Romanus – język romański, ludowy,

łacina z germańskim i celtyckim – język romansów

Romantyczny – uczuciowy, wrażliwy

Chronologia epoki:

Europa: Preromantyzm:

Sentymentalizm – Francja – 1765 – 1781Okres

burzy i naporu – Goethe, Schiller, Herder Osjanizm

– Anglia – mistyfikacja = zainteresowanie Szekspirem 

Ojcem romantyzmu Zwrot ku średniowieczu –

Zainteresowanie kulturą północy Wczesny romantyzm:

Przełom wieków 1798 – 1815 Twórczość Goethego,

i angielskich poetów jezior Dojrzały romantyzm –

Twórczość Byrona, Scotta, Wiktora Hugo, Stendhelo,

Balzacia

KONIEC – Wiosna Ludów w Europie, 1848

POLSKA- Preromantyzm – do 1822

Ważne DATY: 1797 - powstanie Mazurka D. – Stworzenie

Koncepcji ojczyzny duch. 1817 – powstanie towarzystwa filomatów

W Wilnie, 1820 – filareci Polemika Jana śniadeckiego z K. Paredawskim,

i Adam Mickiewicz R. Przedlistopadowy – od 1822 – data wydania

Ballad i romansów Do 1830 – wybuch powst. R. Polistopadowy – po

Upadku powst. Do wybuchu powst. Stycz.- 1863

BOHATERZY

Bohater werteryczny- jednostka doświadczająca bólu istnienia, skłonna do melancholii, poszukująca piękna prawdy, poezji. Zazwyczaj nieszczęśliwie zakochana i na tle tej miłości popełniająca samobójstwo.

Np. Werter. Bohater faustowski – bohater, który jest wiecznie nienasycony życiem, poszukuje sensu życia, przekracza granice, przeżywa tragedię rozczarowań, toczy się w nim wew. walka Dobra ze złem, przechodzi przez zbrodnie, dramat śmiertelnika mierzącego w nieskończoność.