Plan Wydarzeń: 1. Stworzenie przez Prometeusza człowieka z gliny i łez. 2. Ofiarowanie ludziom ognia i różnych umiejętności. 3. Stworzenie Pandory przez Hefajstosa na rozkaz Zeusa. 4. Zaprowadzenie Pandory przez Hermesa przed chatę Prometeusza. 5. Odprawienie Pandory, która następnie udaje się do Epimeteusza. 6. Ślub Pandory z Epimeteuszem oraz otworzenie puszki z nieszczęściami. 7....